Personeelsplan

Strategische Personeelsplanning

De omgeving van glastuinbouwbedrijven is in beweging. Er zijn veranderingen op de arbeidsmarkt waardoor het belangrijk is om vroegtijdig te starten met strategisch personeelsplanning. Door de vergrijzing zal er veel kennis op den duur uit de sector verdwijnen. Het is belangrijk vroegtijdig te starten met het ontwikkelen van medewerkers om deze functies in te vullen. Deze ontwikkeling dwingt organisaties een heldere strategie te vormen om slagvaardig te zijn naar de toekomst. Niet alleen een organisatie moet slagvaardig zijn maar ook het personeel van een organisatie. Strategische Personeelsplanning (SPP) is het perfecte middel dat volledig meegaat met de strategie van de organisatie en ook aansluit bij de dagelijkse praktijk. Als SPP wordt verankerd in de bedrijfsvoering is het een middel dat leidt tot optimale personele bezetting binnen de organisatie nu en in de toekomst. 

Loop je bijvoorbeeld met de onderstaande vragen rond:

 1. Ik ben het zat steeds maar weer brandjes te blussen en met spoed (zoals na nieuwbouw) op zoek   te moeten naar personeel?
 2. De komende jaren gaan een aantal medewerkers met pensioen daardoor gaat er veel kennis en ervaring weg? Hoe zorg ik ervoor dat deze kennis op tijd wordt overgedragen?
 3. Hoe zorg ik voor voldoende instroom van nieuwe medewerkers binnen mijn bedrijf?

Door een Strategische personeelplan te maken voorkom je dat op een gegeven moment bepaalde kennis en vaardigheden niet meer aanwezig zijn.

De belangrijkste vragen bij strategische personeelsplanning is: wie hebben we nu nodig, wie in de toekomst en hoe verhoudt zich dat met het huidige personeel? Kasgroeit kan samen met jou een actieplan voor de langere termijn ontwikkelen.

De acht bouwstenen zijn:

 1. Externe en interne analyse, huidige formatie (welke kerncompetenties zijn aanwezig)
 2. Huidige bezetting en dynamiek
 3. Scenario’s voor de toekomst
 4. Externe arbeidsmarktontwikkelingen
 5. Toekomstig verwachte bezetting
 6. Toekomstig gewenste formatie
 7. Confrontatie vraag en aanbod, en vaststellen gaps
 8. Oplossingsrichtingen, maatregelen en actieplannen.