Maarel Orchids

Teelt: Phalaenopsis
Aantal vaste medewerkers: 47 vast en 41 flexwerkers
Locatie: Langekruisweg 77, 2676BP Maasdijk
Oppervlakte: bijna 10HA
Eerste contactpersoon: John Brobbel
Buddy: Rogier vd Kaaij

Maarel Orchids is een toonaangevende producent van bloeiende potplanten.  De bedrijfscultuur laat zich het beste omschrijven als informeel, respectvol, gelijkwaardigheid, netjes, afspraak is afspraak.

De teelt bestaat volledig uit pot Phalaenopsis (Orchidee) en door onze schaalgrootte en het aan kunnen bieden van uniforme grote partijen zijn wij gespecialiseerd in de afzet naar de retail.(supermarkt, bouwmarkt ed).

Wat maakt jou een aantrekkelijk werkgever?
Wij behandelen vaste en uitzendkrachten gelijkwaardig. De werkvloer is netjes en schoon en de werkomstandigheden zijn goed. (kamertemperatuur, droog en het zware werk wordt door machines gedaan).  

Waarom neem je deel aan het project 'Sleutel aan je toekomst in de kas'?
Omdat wij vergaand geautomatiseerd werken met lopende banden, camera’s, robots en kranen e.d. neemt het onderhoud en het voorkomen van storingen alleen maar toe. Het hebben van de juiste technische mensen om de operatie altijd door te kunnen laten gaan wordt hierdoor steeds belangrijker. Wij willen uitbreiden met iemand die naast onze vaste monteur (uiteindelijk zelfstandig) voor extra ondersteuning kan zorgen en bijdraagt aan de bedrijfszekerheid.

Hoe ziet de functie van (beginnend) TD’er / onderhoudsmonteur er uit? (in combinatie met de leerlijn) 
Je zult in eerste instantie samen met onze monteur onderhoud uitvoeren om het bedrijf goed te leren kennen  Afhankelijk van hoe snel je zaken oppakt zal je het geleerde zelfstandig uit gaan voeren waarbij je onze monteur Rogier altijd kunt vragen om te helpen. Uiteindelijk zal je naast Rogier alle voorkomende storingen en onderhoud zelfstandig gaan uitvoeren waarbij Rogier vooral de meer ingewikkelde taken zal blijven oppakken, maar dit is ook afhankelijk hoe snel je zelf bent of gaat worden.

Komt de deelnemer in een team te werken? (zo ja, hoe groot is zo'n team)
We hebben nu één vaste monteur waarmee je samen komt te werken als onderhoudsteam. Daarnaast zijn er nog een aantal medewerkers die kleine dagelijkse storingen kunnen oplossen.

Uit hoeveel uur bestaat het TD- / onderhoudswerk? Moet de deelnemer bijvoorbeeld ook nog meedraaien op andere afdelingen (zo ja, welke?)
De reguliere werktijden zijn grofweg tussen 06.00 uur en 16.00 uur, maar omdat jij ervoor zorgt dat de machines en banden ed goed blijven werken moet je ook wel eens na deze tijden onderhoud plegen zodat alles weer opgestart kan worden de volgende morgen.

In hoeverre draait de (beginnend) TD’er mee in storings-, avond en/of weekenddiensten en hoe vaak komt dit voor?  
Als je helemaal ingewerkt bent en zelfstandig kunt werken dan ga je ook met de weekend- en storingsdiensten mee draaien. Meestal is dit om de 3 a 4 weken dat je dan aan de beurt bent.

Wat zoeken jullie in een nieuwe medewerker? En/of wat zoeken jullie in een nieuwe TD’er / onderhoudsmonteur? Eigenschappen / competenties?
Wij zoeken een sympathieke collega die het leuk vindt om dit werk te doen en die goed met andere mensen overweg kan en aan hen durft te vragen (meestal in het Engels !) wat het probleem is aan de machine en na eigen observatie en analyse meteen aan de slag gaat om het op te lossen.

Onze medewerkers kenmerken zich door:
Internationaal, gelijkwaardig, respect, netjes, houden zich aan de regels, hardwerkend.

Neem ook eens een kijkje op onze website: https://www.maarelorchids.nl/