Martijn van Velzen

Martijn van Velzen

De glastuinbouw onder de aandacht brengen van de jeugd, daar ga ik voor!

Mijn naam is Martijn van Velzen, ik ben werkzaam als Adviseur arbeidsmarkt. In 2009 heb ik mijn studie Personeel en Arbeid afgerond aan de Haagse Hogeschool. Tijdens deze opleiding ben ik me steeds meer gaan interesseren in het adviseren en  ontwikkelen van mensen, medewerkers en bedrijven. En hoe mooi is het om dat in de praktijk te mogen brengen in een sector die heel vooruitstrevend is op het gebied van techniek, innovaties en waarin deze ontwikkelingen elkaar razend snel opvolgen. Dit vraagt veel van de organisatie en de medewerkers die daar werkzaam zijn, je moet je blijven ontwikkelen om aangehaakt te blijven.

In mijn dagelijks werk heb ik veel contact met werkgevers en werknemers en zoek ik met hun naar creatieve manieren voor de personeelsinvulling op het bedrijf. Ik kom veel op de bedrijven, hierdoor krijg ik gevoel bij het bedrijf en blijf  op de hoogte van wat er speelt in en op het bedrijf. Dit maakt dat ik vervolgens een goede match kan maken tussen de werkzoekende en het betreffende bedrijf.

De glastuinbouw onder de aandacht brengen van de jeugd daar ga ik voor. Op initiatief van Glastuinbouw Nederland ben ik het project Stagestimulator gestart. Ik leg hierin contacten tussen het ‘groene’ en ‘grijze’ onderwijs en bedrijfsleven. Organiseer diverse events voor het onderwijs, zoals bedrijfsbezoeken voor studenten en docenten, stages en gastlessen zodat zij een goed beeld krijgen van de tuinbouw en alle kansen en mogelijkheden.

In mijn werk ben ik te typeren als een verbinder, ben ik van de persoonlijke benadering en hou daarbij in gedachten ‘’dat je alleen heel snel (kan) gaan, maar dat je samen veel verder komt’’. Samenwerken is mijn motto. In het speelveld van onderwijs, bedrijfsleven en arbeidsmarkt hebben we elkaar nodig om stappen te kunnen maken. In mijn contacten ben ik altijd heel onbevangen en weet ik goed rekening te houden met de diverse belangen, ik kan me  goed verplaatsen in de positie mijn gesprekspartner.

Contactgegevens