opleidingen-en-cursussen

Opleidingen en
cursussen

Managementtraining voor ondernemers “De kunst om vernieuwend te zijn”

In deze training staat het effect van het eigen gedrag op anderen centraal

Resultaat
Je leert hoe je effectiever en efficiënter uw doelen realiseert door het initiëren van en adequaat reageren op veranderingen.

Doelgroep
Ondernemer/DT lid

Aanpak
De training bestaat voor tachtig procent uit oefeningen die mede door u en overige deelnemers zelf worden aangedragen. U krijgt een spiegel voorgehouden en krijgt inzicht in de effecten van uw huidige gedrag. U ervaart hoe u door uw gedrag aan te passen efficiënter en prettiger uw doelstellingen realiseert. U leert de principes van positieve beïnvloeding en leert communiceren vanuit het beeld van de ander.

De training wordt gevolgd door ondernemers uit verschillende bedrijven waardoor ook u geïnspireerd raakt door de ervaringen van anderen.

Duur van de training

De training heeft een doorlooptijd van zes maanden. In deze zes maanden worden zes trainingsdagen gevolgd. De praktijkperiodes van telkens vier weken tussen de trainingsdagen worden gebruikt om uw persoonlijke nieuwe inzichten in de praktijk toe te passen. Vanaf de tweede tot en met de zesde trainingsdag doen u en de collega deelnemers verslag van de leerpunten, genomen acties en gerealiseerde resultaten.

Mansal doeltreffendheidsmeting®

Voordat de training start, krijgt u een uitnodiging om mee te werken aan de Mansal doeltreffendheidsmeting®. Uit deze ‘nul-meting’ blijkt welke gedragselementen goed ontwikkeld zijn en wat de verbeterpunten zijn. Aan het einde van de training volgt de ‘één-meting’, die aantoont welke gedragsverandering is gerealiseerd.

 

Contact

Naam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoon
Vraag / opmerking
Algemene voorwaarden
* Verplichte velden