Opleidingen en
cursussen

Kwaliteitsmanager: cursus HACCP Coördinator

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen moeten aan de HACCP-voorschriften voldoen.

Doelgroep:

De cursus HACCP Coördinator van N&S Academy is bestemd voor HACCP-coördinatoren en medewerkers die zich bezighouden met het opzetten en onderhouden van een HACCP-systeem. U leert tijdens de cursus een HACCP-systeem te implementeren, in stand te houden en te verbeteren.

Resultaat: 

Na afloop van de cursus kun je:

  • HACCP-principes benoemen.
  • een flowchart op te stellen.
  • de noodzaak van de basisvoorwaarden en algemene beheersmaatregelen uitleggen.
  • mogelijke gevaren binnen de organisatie herkennen en classificeren.
  • de HACCP-methodiek toepassen voor het onderhouden van het HACCP-systeem.

Onderwerpen:

Puntsgewijs komen tijdens de cursus de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Achtergrond Codex Alimentarius
  • Herhaling HACCP-principes
  • Methodiek gevareninventarisatie en risicoanalyse
  • Risicobepaling middels kans x ernst-methodiek
  • Methodiek CCP- en CP/OPRP-bepaling en bijbehorende monitoring

Deze module maakt deel uit van de module Kwaliteitsmanagement van de leergang Kwaliteitsmanager

Contact

Naam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoon
Vraag / opmerking
Algemene voorwaarden
* Verplichte velden