nieuws

Nieuws

Wordt er in jouw organisatie efficiënt gewerkt?

wordt-er-in-jouw-organisatie-efficient-gewerkt
3 februari 2016

Maar liefst 75% van de professionals (bij Internationale bedrijven, niet tuinbouw gerelateerd) geeft aan dat de efficiency binnen hun organisatie beter kan. In de glastuinbouw zal dit niet veel anders zijn. Misschien interessant om de vraag “Wordt er in onze organisatie efficiënt gewerkt? “, eens aan je medewerkers te stellen.

 

Volgens de professionals zitten de verbeteringen in de meeste gevallen (46%) op organisatorisch vlak (organisatie van werk, organisatiestructuur), gevolgd door verbeteringen op personeelsvlak, 32% (motivatie, vaardigheden en kennisniveau).

 

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er een verband is tussen werkdruk en arbeidsproductiviteit.

De arbeidsproductiviteit daalt wanneer de werkdruk stijgt.

 

Als oorzaken van een te hoge werkdruk wordt genoemd:

  1. Te lage personeelsbezetting, structureel of tijdelijk (57%);
  2. Onduidelijkheid over wat er van medewerkers verwacht wordt (43%)
  3. Weinig sturing en begeleiding door leidinggevenden (42%).

Punt 2 en 3 wordt ook regelmatig genoemd door medewerkers in de tuinbouw. Maak het onderwerp binnen je bedrijf bespreekbaar, het levert iedereen iets op.

(Bron: Het slimmer werken onderzoek 2013)