nieuws

Nieuws

'Wij verbinden onderwijs en bedrijfsleven in glastuinbouw

wij-verbinden-onderwijs-en-bedrijfsleven-in-glastuinbouw
12 september 2016

In de oksel van de Middel Broekweg en de Veilingroute in Honselersdijk verrijst de komende maanden het opvallende en ambitieuze gebouwencomplex van Greenport Horti Campus. Daarin wordt de samenwerking tussen opleiding en bedrijfsleven in de glastuinbouw zichtbaar. Achter de schermen werken diverse partijen al nadrukkelijk samen met als doel wederzijdse kennisuitwisseling te bevorderen. “Knelpunten los je alleen op door mensen met elkaar in contact te brengen”, zo ervaart Martijn van Velzen, die namens LTO Glaskracht Nederland actief is voor Greenport Horti Campus.

 

Hij studeerde Personeel & Arbeid, maar kwam uiteindelijk in de arbeidsbemiddeling binnen de glastuinbouw terecht. Zijn werkzaamheden voor Greenport combineert hij met functies bij het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw en het project Kas Groeit. Dat hij geen tuinbouwachtergrond heeft, ervaart Van Velzen niet als een nadeel. “In tegendeel, ik had ook de bekende vooroordelen als het gaat om de tuinbouw: vies en zwaar werk, veel Polen en gewasbeschermingsmiddelen. Dat beeld leeft bij de jeugd en van dat imago moeten we af. Ik ben overtuigd, mijn beeld is compleet veranderd. Dat willen en kunnen we dus ook bij andere jongeren realiseren.”

 

Aansluiting beter
Het is een pittige uitdaging om de veelzijdigheid van de glastuinbouw bij jonge generaties onder de aandacht te brengen op een dusdanige manier dat ze een vervolgopleiding in de groene sector gaan volgen. “Klopt”, zegt Van Velzen, “door het huidige imago blijft de toestroom van studenten op mbo- en hbo-niveau maar ook uit het wetenschappelijk onderwijs achter. Om dat proces te keren is Greenport Horti Campus opgericht. Opleidingsinstituten en bedrijfsleven onderkennen dat de aansluiting met de praktijk beter moet.”

 

Daarin ligt dan ook de hoofddoelstelling van de betrokken partijen. “Horti Campus zorgt voor verbindingen tussen overheid (gemeentes), bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen”, benadrukt Van Velzen, die primair verantwoordelijk is voor de stages van studenten binnen bedrijven uit de tuinbouwketen. “Dat betreft niet alleen de teelt, veredeling, afzet, techniek en logistiek, maar ook marketing, communicatie, bedrijfskunde en economie.”

 

Toen hij in 2013 namens LTO Glaskracht Nederland bij het project werd betrokken, was zijn eerste stap om kennis te maken met de diverse instellingen en bedrijven. “Wat gebeurt er? Welke knelpunten liggen er? Daar wilde ik allereerst antwoord op hebben. Uitkomst was dat de partijen elkaar wel kennen, maar te weinig kennis hebben over de wederzijdse activiteiten. Dat leidt tot onbegrip.”

 

Stages op maat
In zijn plan van aanpak bracht Van Velzen bedrijven de klas in en docenten naar de kas. “De Greenport Collegetour is daar een onderdeel van, met een brede deelname vanuit het onderwijs: van basisschool tot hoge scholen en universiteiten. De deelnemende scholen krijgen vier bedrijfsbezoeken per jaar, waarin de uiteenlopende aspecten van de tuinbouwketen aan bod komen. Als docenten al niet precies weten wat er in de glastuinbouw speelt en leeft, hoe moeten ze dat dan overbrengen op de leerlingen en studenten?” Bij deze college tour werkt Greenport Horti Campus overigens nauw samen met Paul Steijn van SOB Westland.

 

De tour bevat ook gastlessen waarin professionals vanuit de praktijk ingaan op de ontwikkelingen in de sector. Naast deze gastlessen en bedrijfsbezoeken zijn stagebemiddeling en –begeleiding essentiële aandachtsgebieden voor Van Velzen en zijn collega’s. “We hebben het ‘Meldpunt Stages’ opgericht, waar studenten enerzijds en bedrijven anderzijds hun verzoeken en wensen op dit gebied kunnen indienen.''

 

''Stages moeten meer en meer maatwerk worden, gezien vanuit de student. Door aan te sluiten bij de competenties van de student is een meer gepersonaliseerd studietraject mogelijk. Daardoor wordt de stage waardevoller voor zowel student als stagebedrijf.”

 

Internationalisering
De ‘verbindingsman’ onderkent dat de glastuinbouw zich in hoog tempo ontwikkelt. “Gelukkig komt er steeds meer aansluiting vanuit het ‘groene onderwijs’. Het is belangrijk dat het bedrijfsleven mede verantwoordelijkheid neemt voor specifieke aspecten van de opleidingen. Ook dat maken we met Greenport Horti Campus mogelijk, maar dat aspect moet nog meer aandacht krijgen.

 

Hij constateert dat er honderden uiteenlopende vacatures zijn binnen de tuinbouwketen, maar dat die nog niet worden ingevuld door de nieuwe generatie. “Dan kom je weer uit bij het imago en de onwetendheid. Er liggen zoveel carrièremogelijkheden, op allerlei niveaus zowel nationaal als internationaal.”

 

De internationalisering van de sector is een ander aandachtspunt. “De glastuinbouw is een exporteur van kennis. Daarom bieden kennisinstellingen ook steeds meer opleidingen in het Engels aan. Anderzijds komen nieuwe tuinbouwlanden als China en Japan kennis halen in het Westland. Ook daar spelen we met onze plannen en activiteiten op in. LTO Glaskracht Nederland hecht veel waarde aan een kwalitatieve en kwantitatieve instroom van nieuwe talenten. Om die reden zijn we partner binnen Greenport Horti Campus.”

“De glastuinbouw is een exporteur van kennis. Daarom bieden kennisinstellingen ook steeds meer opleidingen in het Engels aan.''

 

In één gebouw
Deze maand gaat de eerste paal de grond in voor een uniek, toekomstgericht complex waar cruciale partners binnen de Westlandse glastuinbouw samen optrekken. Daarin biedt MBO Westland haar onderwijs met twee nieuwe opleidingen aan (technisch en een opleiding rond voeding, gezondheid en bewegen). Daarnaast komt er een centraal gebouw waar een groot aantal bedrijven zich nationaal en internationaal presenteert in directe relatie met onderwijs. Tot slot komt er een deel waar het onderzoekskassencomplex van Demokwekerij Westland naar toe verhuist. “Onderwijs en bedrijfsleven komen hierdoor fysiek maar ook qua visie en aanpak dicht bij elkaar te zitten”, zegt Martijn van Velzen tot besluit. “Het zou mooi zijn als dit initiatief zich verspreidt over de rest van het land.”

 

Door: Roger Abbenhuijs