nieuws

Nieuws

Wat maakt medewerkers gelukkig?

wat-maakt-medewerkers-gelukkig
29 januari 2018

Dat is in twee woorden samen te vatten: ertoe doen! Dat houdt in: respect en eerlijkheid, zich gewaardeerd voelen en vrijheid krijgen. Medewerkers vinden het belangrijk om van betekenis te kunnen zijn door een bijdrage te leveren aan de organisatie. Betrokken medewerkers en bedrijfssucces hangen dan ook nauw met elkaar samen.

Een onderzoek van de Universiteit van Warwick (Groot-Brittannië) toonde aan dat tevreden medewerkers tot 12% productiever zijn. Zo zijn tevreden werknemers een essentieel onderdeel van een bloeiend bedrijf.

Hoe realiseer je tevredenheid?

Vijf factoren die de tevredenheid van werknemers beïnvloeden:

  1. Betrokkenheid en empowerment: zorg ervoor dat je werknemers aanvoelen dat ze deel uitmaken van een groter geheel. Geef hen (meer) autonomie om zelf beslissingen te nemen, of anders met zo weinig mogelijk richtlijnen. Dat verbetert de tevredenheid op verschillende manieren. Ondersteun hen als manager, maar wees geen micromanager en ontneem medewerkers niet de kans om te groeien.
  2. Praat regelmatig met elkaar: Geef regelmatig updates over het uitgevoerde werk, waar zijn ze goed in en wat kan nog beter. Ga in gesprek over de loopbaanontwikkeling en/of opleiding van werknemers om hen te herinneren aan wat zij bijdragen aan het bedrijf. Vergeet niet, er is een directe relatie tussen de stijl van leidinggeven en de dagelijkse tevredenheid van de medewerkers. Ontwikkelgesprekken zijn niet iets eenmaligs maar dienen onderdeel te worden van de dagelijkse bedrijfsvoering.
  3. Investeer in je werknemers: het kost meer om een nieuwe mensen aan te nemen dan om inspanningen te doen om hen te houden.

Investeer in trainingen en opleidingen, geef aan dat je hen aan boord wilt houden in het bedrijf en wilt investeren in hun skills en toekomst. Onderzoek de wensen van medewerkers en maak persoonlijke afspraken, in de vorm van I-deals. I-deals zijn individuele afspraken over werkinhoud, ontwikkeling, flexibiliteit of beloning die werkenden sluiten met hun werkgever en die ‘win-win-win’ zijn. Een i-deal dient het belang van zowel de organisatie (1e win), als de medewerker (2e win) en is bovendien acceptabel voor collega’s (3e win).

  1. Zich gewaardeerd voelen: creëer een positieve werkomgeving met positieve relaties. Laat uw medewerkers gewoon zien dat je hun harde werk en toewijding waardeert. Geef vooral positieve feedback.
  2. Maak goede afspraken: de wisselwerking tussen werknemer en werkgever is belangrijk. Als bedrijf is het belangrijk om de technologie beschikbaar te stellen waarmee je medewerkers, in de mate van het mogelijke, kunnen werken waar en wanneer ze willen.

 

Kortom: de gelukkigste medewerkers voelen zich gesteund door collega's en managers, zijn gepassioneerd over hun werk, en hebben de instrumenten en middelen die ze nodig hebben om effectief te zijn. Open en eerlijk de dialoog aangaan met jouw medewerkers is een belangrijke eerste stap. Ga regelmatig met elkaar om tafel. Heb je daar hulp bij nodig? Neem dan contact op met Kas Groeit, a.postma@kasgroeit.nl of 06-301 082 36.