nieuws

Nieuws

Symposium; Weerbaar telen in de praktijk

symposium-weerbaar-telen-in-de-praktijk
7 januari 2016

Op donderdag 14 januari 2016 vindt er een symposium plaats over 'weerbaar telen in de praktijk' met onder andere plantversterkende middelen. Het symposium wordt georganiseerd door twaalf 4e jaars tuinbouwstudenten van Hogeschool Inholland te Delft. 

Tijdens dit symposium vertellen drie gastsprekers over het weerbaar telen van teelten onder glas. De sprekers zijn: Ed Moerman, NatuGro specialist bij Koppert Biological Systems, Jantineke Hofland en zij is wetenschappelijk onderzoeker bij het team gewasgezondheid van WUR. Ook René Corsten, teeltadviseur bij DLV Plant is gastspreker.

Tijdens het symposium komen onder andere aan bod: Wat kan weerbaar telen voor u betekenen? Hoe staat het met de ontwikkeling van deze middelen? En wordt weerbaar telen al veel toegepast in de praktijk? Om deze vragen te beantwoorden zijn er drie professionals uitgenodigd om de actuele ontwikkelingen op het gebied van plantversterkende middelen aan u te presenteren. 

Het programma: 17:00 is er ontvangst en soep en broodjes, om 18:00 start het symposium en deze duurt tot 20:00 uur. Daarna vindt er een netwerkborrel plaats tot 21:30. De toegang en het eten is gratis, maar aanmelden is wel verplicht i.v.m. de catering en het gelimiteerd aantal plekken. (Graag bij aanmelden uw naam+ bedrijf vermelden). Aanmelden kan via evenementen@inholland.nl.