nieuws

Nieuws

Stagestimulator werkt aan arbeid

stagestimulator-werkt-aan-arbeid
31 januari 2018

De Stagestimulator heeft vorig jaar 75 stageplaatsen bij tuinbouwbedrijven vervuld. Een flinke stijging vergeleken met voorgaande jaren. Maar meer stageplaatsen zijn welkom, vertelt Stagestimulator Martijn van Velzen. Door stages leren jongeren de sector beter kennen en dat is hard nodig.

Een goede afstemming tussen onderwijs en praktijk is belangrijk voor beide partijen. Stages zijn daarbij een efficiënt instrument. Want tijdens een stage brengt een scholier of student zijn kennis vanuit het onderwijs naar de praktijk en andersom én ontwikkelt zichzelf tot een ware (tuinbouw)professional.

Met dat doel is het project Stagestimulator opgericht. De Stagestimulator is een project van LTO Glaskracht Nederland en Greenport West-Holland, dat wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarktbeleid. De Stagestimulator stimuleert en ondersteunt tuinbouwbedrijven op het gebied van stageplaatsen en zoekt op scholen naar geschikte kandidaten.

Filipijnen

In 2017 werden via de Stagestimulator 109 stageplaatsen aangedragen, daarvan wist Van Velzen er 75 te vervullen, ofwel 69%. Een flinke stijging vergeleken met 2016; toen werden 38 stageplaatsen vervuld, wat neerkwam op 35% van de eveneens 109 aangedragen plaatsen. Die stages waren vooral te vinden binnen de Greenport, maar ook daarbuiten. Zo is er een Nederlands bedrijf op de Filipijnen dat twee Nederlandse studenten met een groene studie zocht.

Instroom van studenten in het groene onderwijs en vervolgens de sector in is beperkt, constateert Van Velzen. Daardoor is er een groeiende vraag bij tuinbouwbedrijven naar studenten met kennis van de sector. “Bij veel jongeren heeft de tuinbouw geen sexy imago; ze willen niet werken in de sector. Dat komt voor een groot deel doordat ze niet weten welke kansen er liggen in de tuinbouw.” In samenwerking met Kas groeit en het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw worden nu programma’s ontwikkeld waarmee jongeren geboeid en gebonden moeten worden voor de sector.

Challenges

De Stagestimulator onderneemt nu ook al activiteiten, samen met SOB Oostland en SOB Westland, om jongeren geïnteresseerd te krijgen voor de sector. Er worden bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken georganiseerd. Leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs bezoeken dan een of meer tuinbouwbedrijven en krijgen kleine ‘challenges’. “Zo proberen we leerlingen enthousiast te krijgen voor een carrière in de tuinbouw.” Daarnaast is er de Collegetour: tijdens de Collegetour worden docenten geïnformeerd over de ontwikkelingen in de sector.

Heeft u vragen neem dan contact op met Martijn van Velzen – Stagestimulator – Greenport. E-mail:  stagestimulator@greenportwestholland.nl of Telefoon: 06 - 52 42 75 89.

 

Glaskracht stagestimulator