Nieuws

Slimmer werken

Slimmer werken
1 november 2021

Je bent elke dag bezig om het werk gedaan te krijgen met jouw team. Door op een slimme manier mensen in te werken, de juiste mensen op de juiste plek te zetten en de juiste aandacht te geven aan je werknemers, kun je het onderscheid maken. Door de juiste waarden te creëren binnen het bedrijf, kun je er voor zorgen dat medewerkers het beste van zichzelf laten zien en van elkaar leren. Ze zijn zelfoplossend en ze ontstaat er meer verantwoordelijkheid.

Waarden

Voor elk bedrijf is het natuurlijk weer anders, maar om te kunnen leren, is het van belang te weten welke waarden binnen het bedrijf van belang zijn voor de medewerkers. Als die waarden voldoen, zijn medewerkers eerder bereid om te leren. Voorbeelden van waarden die aanwezig moeten zijn in het bedrijf zijn innovatief, betrokken, verantwoordelijk, open en vertrouwen wekkend. Zijn deze waarden bekend binnen jouw bedrijf en bij jou als leidinggevende/teamleider? Het is belangrijk het met werknemers te hebben over welke waarden voor hen belangrijk zijn. Elk contactmoment (individueel of in de groep, een instructie of een werkoverleg) is een moment waarop je hierover het gesprek kunt aangaan. 

Gedeelde sturing

Hoe bereik je bij werknemers meer zelfoplossend vermogen als we werknemers steeds zelf vertellen wat ze moeten doen? Het werkt vaak beter de verantwoordelijkheid te delen met werknemers in plaats van deze op te leggen. Betrek medewerkers bij plannen van de organisatie en laat ze meedenken in oplossingen. Het geeft een heel ander gevoel. Gedeelde sturing noemen we dat. Het betekent dat leidinggevenden en medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor de invulling van de werkzaamheden. De medewerker stuurt met hulp en adviezen en de leidinggevende stuurt met globale aanwijzingen, informatie vooraf en begeleidt tijdens de uitvoering. De medewerker stuurt vervolgens ook met informatie en aanwijzingen en volgt vervolgens aanvullende aanwijzingen op. Van belang is wel er voor te waken dat er niet een te grote overlegcultuur ontstaat. Dat kan averechts werken.

In de workshop leren op de werkvloer werden leidinggevenden en teamleiders hierin opgeleid. Wil je meer informatie over het onderwerp en medewerkers stimuleren het beste uit zichzelf te halen? Neem contact met ons op! Of kijk voor meer informatie bij onze tips en tools voor werknemers.