nieuws

Nieuws

Samenwerking Stigas en Kas groeit: Werken aan morgen, werk verandert, verander mee!

samenwerking-stigas-en-kas-groeit-werken-aan-morgen-werk-verandert-verander-mee
26 juni 2015

Robot plukt eerste kilo paprika’s bij Kwekerij Kats

 

Dit kan binnenkort belangrijk nieuws zijn in de vakbladen. Maar wat betekent het voor de medewerkers van dit bedrijf? Verdwijnt oogstarbeid en wordt het vervangen door medewerkers met een ICT-achtergrond? Helpt een oogstrobot om op een gezonde manier te kunnen blijven werken? Of treden er weer andere risico’s op? En welke kennis is nodig om deze machines te bedienen?

 

Werk is aan verandering onderhevig. Duurzaam inzetbaar blijven raakt werkgevers en werknemers in de agrarische sector en vraagt nu om actie. Kas groeit en Stigas trekken de komende periode samen op om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.

 

Werkgevers en werknemers staan voor belangrijke uitdagingen:

  • hoe houd ik mijn medewerkers gezond, goed gekwalificeerd en gemotiveerd tot hun 67ste aan het werk?
  • En hoe blijf ik als medewerker waardevol en inzetbaar in de toekomst?

 

Oplossingen

Stigas en Kas groeit bieden interessante oplossingen. Met de programma’s Werken aan morgen (Stigas) en Werk verandert, verander mee (Kas groeit) wordt duurzame inzetbaarheid bij werkgevers en werknemers in de volle breedte aangepakt. Daarvoor staan verschillende activiteiten op de planning.

 

Zo kunnen werknemers op www.werkenaanmorgen.nl een vitaliteitsscan invullen, werkgevers kunnen deelnemen aan workshops en samen met hun Stigasadviseur een vitaliteitsplan voor hun bedrijf opstellen. Kas groeit organiseert loopbaancafés, gaat specifiek in op loopbaanontwikkeling en kan ondersteuning bieden bij verdere competentieontwikkeling.

 

Urgent

De noodzaak om vitaal en gemotiveerd langer te blijven doorwerken wordt steeds groter. De arbeidsparticipatie op oudere leeftijd zal alleen maar verder toenemen. Waarbij er steeds andere competenties worden gevraagd door de toepassing van nieuwe technieken. Arbeidsomstandigheden worden steeds belangrijker: door het vroegtijdig signaleren en oplossen van gezondheidsrisico’s kan uitval worden voorkomen.

 

Een goede analyse kan uitkomst bieden. Vandaar de samenwerking tussen Stigas en Kas groeit. Stigas richt zich op gezond en veilig werk. Kas groeit stimuleert een leven lang leren en bevordert het vakmanschap. Geen bedrijf is gelijk, wij kunnen door samen te werken beter inspelen op uw bedrijfssituatie.