Nieuws

Samen steeds beter

7 januari 2021

Dit is de titel van het nieuwe werkplan van Kasgroeit. Een werkplan waarin we de lijnen uitzetten voor de komende drie jaar. Eind januari zal het werkplan in overleg met onze initiatiefnemers CNV, FNV, Glastuinbouw Nederland en Plantum, vastgesteld worden. Graag lichten we alvast een tipje op van de sluier.

Stimuleren instroom van nieuw talent

De uitdagingen op het gebied van arbeid blijven de komende jaren groot in de glastuinbouw. De krapte op de arbeidsmarkt is onverminderd voelbaar, de corona crisis heeft daarin nog geen verandering gebracht. Het stimuleren van instroom van nieuw talent in de sector is daarom een van onze speerpunten. Maar behouden van mensen is minstens zo belangrijk, dus helpen we bedrijven met binden en boeien van hun medewerkers. Tegelijkertijd zien we de wereld om ons heen in rap tempo veranderen. Opleiding en ontwikkeling zijn noodzakelijk om bij te blijven en om stappen vooruit te zetten.

Persoonlijk contact

Het woord samen in Samen steeds beter staat voor persoonlijk contact, de basis onder onze strategie. Persoonlijk contact staat centraal in al onze activiteiten en werkprocessen. Wij geloven dat persoonlijk contact eraan bijdraagt mensen te motiveren, te stimuleren en regie te nemen over hun eigen loopbaan en de arbeidsmarkt uitdagingen binnen hun bedrijf.

Rechtstreeks contact met werknemers

Meer dan in de voorgaande jaren zullen we ons rechtstreeks gaan richten op direct contact met werknemers in de sector. Onze adviseurs zijn beschikbaar voor iedereen die in de glastuinbouw sector werkzaam is en vragen heeft over zijn of haar loopbaan of opleiding, ontwikkeling. Om de werknemers in de sector goed te faciliteren richten we een toolbox in, die daadwerkelijk eigen regie over loopbaan en ontwikkeling faciliteert en ondersteunt. Bovendien organiseren we de cursusmarkt en workshops voor werknemers, gericht op opleiding, ontwikkeling en loopbaanvragen.

Samen met organisaties om ons heen

Samen steeds beter betekent ook meer samen met onze initiatiefnemers en met andere organisaties om ons heen. CNV, FNV, Glastuinbouw Nederland en Plantum hebben samen het initiatief genomen om Kasgroeit op te richten. Via het fonds Colland Arbeidsmarkt zijn ze daarnaast ook betrokken bij de financiering van projecten als Gezond Beleid en GoGo Greenhouse en organiseren zij zelf arbeidsmarkt gerelateerde projecten. Door daarin meer de synergie te zoeken en elkaar te versterken, vertrouwen we erop dat we samen ook meer voor elkaar krijgen!