nieuws

Nieuws

Rendeert opleiden?

rendeert-opleiden
4 november 2014

Een vraag die mij regelmatig wordt gesteld maar geen vraag zou mogen zijn.

Er zijn landen waarbij het arbeidspotentieel makkelijk vervangen kan worden. In Amerika wordt er soms een heel team vervangen doordat andere skills noodzakelijk zijn. Door de ontslagbescherming is dat in Nederland niet mogelijk. Daardoor hebben Nederlandse ondernemers er belang bij dat hun medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Een leven lang leren is dan ook een belangrijke basis voor de continuïteit van uw bedrijf. Wil je als ondernemer en bedrijf wendbaar blijven in een steeds sneller veranderende omgeving, dan moet je persoonlijke ontwikkeling blijven stimuleren.

 

Anticyclisch leren loont

In moeilijke tijden moet je anticyclisch investeren; een tip die we de afgelopen tijd regelmatig hebben gehoord. Dat geldt ook voor opleiden. Juist in financieel moeilijke tijden kun je de arbeidseffectiviteit verbeteren. Want opleiden draagt bij aan efficiëntere werkprocessen, vergroot ook de betrokkenheid, minder uitval en zelfstandiger werkende medewerkers.

Naast tevreden medewerkers moet je ook streven naar bevlogen medewerkers. Zij kunnen uw bedrijf een boost geven door vernieuwende inzichten. Dit geldt juist ook voor medewerkers waarmee u al een langdurig dienstverband heeft.

 

Meer rendement uit leren begint bij een goed plan

Een belangrijk startpunt is daarbij het management. Wat zijn de doelstellingen (leerdoelen) en wat is het gewenste gedrag binnen de organisatie. Vervolgens kies je daarbij een opleiding. Indien het geleerde een plek krijgt in de dagelijkse praktijk, dan pas levert het iets op. De betreffende leidinggevende gaat daar dan structureel op coachen door aan de juiste knoppen te draaien. Daarbij draait het vooral om het doorbreken van gewoontes. Scholingsadviseurs begeleiden dit gehele traject met als doel meer resultaat te boeken.

Het gaat tenslotte om het borgen van het geleerde op de werkvloer. En dan is het de investering in het menselijk kapitaal meer dan waard.

 

Door: Anneke Postma, Scholingsadviseur www.hortibedrijfsschool.nl