nieuws

Nieuws

Ontwikkelscan uitgebreid met twee nieuwe functies

5 december 2012

De ontwikkelscan Glastuinbouw is uitgebreid met twee nieuwe functies. Op verzoek van de ondernemers in de stuurgroep zijn de functies van Hoofd Logistiek en Medewerker Kwaliteitszorg toegevoegd. Hiermee komt het totale aantal functies in de ontwikkelscan op tien.

Met de Ontwikkelscan kan de behoefte aan ontwikkeling van medewerkers op een heel eenvoudige manier in kaart gebracht worden. Zowel werkgever als werknemer vullen een scorelijst in die helemaal op maat gemaakt is voor de functie die de werknemer binnen het bedrijf vervult. Alle taken die bij de functie horen zijn in de scan uitgewerkt en na het invullen, wat meestal niet langer dan een kwartiertje duurt, zien werknemer en werkgever precies waar de werknemer in zijn functie ontwikkelmogelijkheden heeft. Door deze uitbreiding kan de ontwikkelscan nu voor nog meer medewerkers ingezet worden.

Aan de functies van Hoofd Logistiek en Medewerker Kwaliteitszorg worden binnenkort ook cursussen en opleidingen gekoppeld. Hiervoor zijn we in gesprek met aanbieders van cursussen met ervaring op dit terrein in de glastuinbouwketen.