nieuws

Nieuws

OGGV en Step2Green Peelland samen verder

1 juli 2013

OGGV en Step2Green Peelland hebben hun leden een voorstel gedaan om samen verder te gaan. Beide ondernemersinitiatieven voor de glastuinbouw zien veel synergie in hun activiteiten. Door het bundelen van hun krachten, willen ze zich sterk maken voor goed onderwijs voor de glastuinbouw in de regio Zuid-Oost Nederland.

Van pilot naar duurzaam initiatief

Er lopen momenteel enkele succesvolle projecten die gedragen worden door ondernemers en het onderwijs. Deze trajecten hebben hun bestaansrecht inmiddels bewezen.

Step2Green voert regelmatig PR activiteiten uit bij basis en voortgezet onderwijs. Dit om de instroom van jongeren in de glastuinbouw te vergroten.

In Noord-Limburg voert Karpos Kenniscentrum in samenwerking met OGGV al enkele jaren succesvolle trajecten uit binnen de glastuinbouw. Ook enkele Brabantse bedrijven hebben zich hier al bij aangesloten. Citaverde college is als onderwijsinstelling betrokken bij deze initiatieven. Het Citaverde College en De Groene Campus hebben inmiddels ook aangegeven om daar waar mogelijk elkaar te versterken, met name in de glastuinbouw.

De fase is nu aangebroken om de projecten uit te bouwen tot een duurzaam initiatief dat zorgt voor een continue instroom van werknemers in de glastuinbouw. Dit door middel van een bedrijfsgericht en actueel programma. Om dit gezamenlijk doel te realiseren moeten we kiezen voor een duurzame samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Het is dan ook gewenst om een vraag gestuurd aanbod te krijgen in Zuid-Oost Nederland, zodat het duidelijk is voor de bedrijven welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot het opleiden en trainen van hun medewerkers. Ook voor de instroom van nieuwe medewerkers in de glastuinbouw is het van belang om deze duidelijkheid te creëren.

Drie speerpunten zijn:

  • Verhogen instroom regulier onderwijs (16-23 jaar)
  • Verhogen instroom volwassenen via BBL (23+)
  • Vergroten kennis bestaande medewerkers via trainingen en opleidingen (leven lang leren)

De leden van beide clusters hebben op dit voorstel positief gereageerd en willen op deze manier de opleidingen in de glastuinbouw voor de toekomst duurzaam te kunnen verankeren.

Voor meer info: Ferry Beks – Karpos Kenniscentrum – 06-51523328 – fbeks@karpos.nl