nieuws

Nieuws

Nieuwe campagne Leidinggeven in de 21ste eeuw

nieuwe-campagne-leidinggeven-in-de-21ste-eeuw
13 maart 2017

De invulling van arbeid is aan het veranderen. De nadruk komt steeds meer te liggen op kennisuitwisseling, samenwerken en co-creatie. Hier zijn andere skills voor nodig zoals zelfsturing en sociale vaardigheden. De eerste experimenten met zelfsturende teams in de tuinbouw vinden al plaats. Daardoor zijn ook andere leiders nodig; leiders die gericht zijn op de ontwikkeling van de medewerker. Alleen competenties aandragen via cursorisch onderwijs volstaat niet meer. De medewerker ontwikkelen in zijn rijke leeromgeving:  de eigen organisatie heeft de toekomst. Daarom wordt “Leidinggeven geven in de 21ste eeuw” onze nieuwe campagne.


Dit project wordt gefinancierd door het Colland Arbeidsmarktfonds en ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidie.