nieuws

Nieuws

Meer bedrijven zorgen dat medewerkers langer kunnen doorwerken

meer-bedrijven-zorgen-dat-medewerkers-langer-kunnen-doorwerken
9 juni 2017

Uit de onlangs gepubliceerde Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO, waarin tweejaarlijks ongeveer vijfduizend bedrijven en instellingen worden ondervraagd, blijkt dat afgelopen jaar 43 procent van de ondernemingen maatregelen heeft genomen, zodat hun medewerkers langer kunnen doorwerken. In 2010 kwam dit nog maar bij 32 procent van de bedrijven voor. Vooral  agrarische bedrijven en overheidsorganisatie zijn actief op dit vlak.

 

Ondernemingen die zelf maatregelen nemen, zorgen met name voor een verlichting of aanpassingen van taken van hun medewerkers. Ook scholing-, promotie en loopbaanmogelijkheden voor personeel worden daar steeds vaker voor ingezet, samen met het aanbieden van meer ruimte voor het combineren van werk- en zorgtaken. Binnen bedrijven is ook steeds meer ruimte voor individuele afspraken over ontwikkeling en opleiding van medewerkers.

 

Steeds meer werknemers komen ook in dienst bij de bedrijven, dit steeg van ongeveer 45 procent in 2010 naar 55 procent in 2016.

 

Werkdruk

Het risico op een te hoge werkdruk is volgens de werkgevers uit het onderzoek wel toegenomen en wordt door 48 procent van de werkgevers genoemd als belangrijk arbeidsrisico, ten opzichte van 41 procent in 2010.

 

De groeiende arbeidsproductiviteit kan ten grondslag liggen aan het toegenomen risico op een te hoge werkdruk. In 2016 rapporteerden vier op de tien bedrijven en instellingen een toename in arbeidsproductiviteit over de afgelopen twee jaar. Dat is 9 procentpunt meer dan 2012. Met name in de commerciële dienstverlening en de industrie constateren werkgevers een flinke toename in arbeidsproductiviteit.

 

Risico’s

Bedrijven nemen tegelijkertijd steeds meer maatregelen om psychosociale risico’s te verkleinen. Dit wordt bijvoorbeeld vaker besproken tijdens functioneringsgesprekken en werkoverleggen. Daarnaast is bijvoorbeeld de organisatie van het werk veranderd, er is een aanspreekpunt voor werknemers ingesteld of werknemers hebben meer regelruimte gekregen. Regelruimte houdt in dat werknemers meer zelf kunnen beslissen in welk tempo ze werken en welke prioriteiten ze stellen.

 

Bron: NU.nl