nieuws

Nieuws

Medewerkers minder geboeid door meer inzet flexwerkers

medewerkers-minder-geboeid-door-meer-inzet-flexwerkers
11 december 2017

In tuinbouw, waar sprake is van pieken en dalen, is een flexibele schil nodig. Maar maak deze niet groter dan nodig, is het advies van TNO. TNO beschrijft in het rapport “De flexibele schil, het kan anders’’ ook de nadelen van werken met een grote flexibele schil. Flexwerkers zijn namelijk minder betrokken , waardoor ze minder bijdragen aan de creativiteit en innovatieve ideeën van de organisatie.  Daarnaast kost steeds weer nieuwe mensen inwerken ook veel tijd en geld.

 

Volgens TNO zijn de nadelen van een grote flexibele schil pas op langere termijn zichtbaar. Op korte termijn lijkt het goedkoper maar op langere termijn schaadt het de economische groei van het bedrijf.

 

Ook voor het vaste personeel is het niet prettig om te werken met een grote flexibele schil. Het vermindert de onderlinge relaties en daardoor het werkplezier. Om medewerkers te boeien aan je organisatie is werkplezier een belangrijk aandachtspunt.

 

Er zit niet altijd een strategische visie achter, bij het inzetten van een flexibele schil. TNO geeft in drie stappen aan waar werkgevers op moeten letten:

 

  • Probeer de flexibele schil kleiner te maken. Waar komt de behoefte aan een flexibele schil vandaan? Is het ook op een andere manier op te lossen?
  • Werk samen met andere bedrijven. Zijn er andere type bedrijven (dus geen concurrenten) met andere arbeidspieken? Royal Flora Holland werkt aan de ontwikkeling van combinatiecontracten. Dit betekent dat vaste- en flexwerkers aan de slag kunnen voor zowel de veiling als voor de op het veilingterrein gevestigde bedrijven.
  • Investeer in je flexwerkers. Zorg dat ze zich betrokken voelen bij de organisatie. Voer functioneringsgesprekken met de flexwerkers, net zoals met het vaste personeel. Geef medezeggenschap en laat ze zichzelf ontwikkelen via cursussen en uitdagende taken. Ter ondersteuning van de uitzendkrachten biedt Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (Stoof) Het is belangrijk dat ook de flexwerkers meegaan in de ontwikkelingen.

 

Heb je vragen over het boeien & binden van de medewerkers? Neem dan contact met Anneke Postma, 06-301 082 36.