nieuws

Nieuws

Laat het niet aan u voorbij gaan!

laat-het-niet-aan-u-voorbij-gaan
12 mei 2015

Subsidie voor glastuinbouwbedrijven, met medewerkers die een BBL-opleiding volgen.

Om deelname aan een BBL-opleiding door medewerkers in de glastuinbouw te stimuleren verstrekt Colland dit jaar een extra subsidie aan glastuinbouwbedrijven. Maak gebruik van deze mogelijkheid.

 

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie per bedrijf bedraagt per medewerker die de bbl-opleiding volgt € 30,= per schooldag, met een maximum van € 1.000,= per schooljaar.

Voor dit schooljaar is er nog voldoende ruimte in het budget om de subsidie aan te vragen.

 

Wanneer komt u in aanmerking voor de subsidie?

  • Uw bedrijf valt onder de cao glastuinbouw.
  • De medewerker die de opleiding volgt is direct bij uw bedrijf in dienst.
  • De opleiding is op mbo -niveau 3 of 4.
  • De medewerker volgt een BBL – opleiding, werkt  4 dagen in de week bij een bedrijf en gaat  1 of 2 dagen per week naar school.
  • De opleiding wordt gevolgd in schooljaar 2014/2015.

 

Hoe vraagt u de subsidie aan?

De subsidie kan worden aangevraagd via het declaratie systeem CAS van Colland.

 

Bij de aanvraag dient u aan te leveren:

  • De persoonlijke gegevens werknemer.
  • Een ondertekende Beroeps Praktijk Vormings Overeenkomst (BPVO). De BPVO moet ondertekend zijn door de werkgever, de werknemer, de school en het kenniscentrum.
  • Aan het einde van het schooljaar moet u en de school een verklaring invullen over het aantal gevolgde lesdagen. Deze verklaring kunt u uploaden in het Cas systeem. Klik hier voor de schoolverklaring.

 

U heeft tot 31 december 2015 de tijd om de subsidie voor schooljaar 2014/2015 aan te vragen, maar wees erop tijd bij want er is een limiet aan het aantal aanvragen.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jolanda Rosloot opleidingsmanager Kas groeit.