nieuws

Nieuws

Kas groeit organiseert Kick-off meeting: Is een 'por' voldoende?

kas-groeit-organiseert-kick-off-meeting-is-een-por-voldoende
18 oktober 2016

De arbeidsmarkt verandert: dit tijdperk van extreem versnellende innovatie vraagt om flexibele, wendbare organisaties. Medewerkers zijn vaak honkvast; de meesten houden van de goede werksfeer, routine en zekerheid in hun werk. Vraag en het aanbod van arbeid matcht niet altijd meer met elkaar. Wat kun jezelf doen om ‘flexibele’ wendbare medewerkers te krijgen? Hoe krijg je de medewerker aan de slag met zijn eigen loopbaanontwikkeling?

 

Medewerkers hebben hulp nodig om te werken aan hun duurzame inzetbaarheid. Kas groeit organiseert daarom de bijeenkomst: Is een ‘por’ voldoende. Tijdens deze middag krijg je antwoord op deze vragen.

 

Ook in de glastuinbouw hebben we te maken met vergrijzing en een lage instroom van jongeren. De klaslokalen op de tuinbouwscholen raken leger. Technologische en nieuwe teelttechnieken volgen elkaar sneller op. Wat voor medewerkers heb je straks of zelfs nu al nodig? In je rol als leidinggevende kun je medewerkers stimuleren om zichzelf verder te ontwikkelen. Om er voor te zorgen dat ze goed inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Hoe pak je dat aan? Tijdens de workshops gaan we hier nader op in.

 

Wil je meer weten en graag zelf aan de slag? Meld je aan via deze link. Meer informatie over het programma vind je hier.

 

De locaties: