nieuws

Nieuws

Investeer eerst in geluk

investeer-eerst-in-geluk
2 september 2016

Vaak krijgen we de vraag: Hoe krijg ik mijn medewerker aan het leren? Dat is een vraag waar geen éénduidig antwoord op te geven is. De leercultuur op het bedrijf speelt een belangrijke rol maar ook de psychologie van de medewerker. Mijn aandacht viel op een artikel in Elsevier: ’Investeren in geluk’, met als thema waarom werkt de een aan zijn toekomst en kiest de ander voor korte termijngeluk?

 

Volgens het artikel in Elsevier kiezen neerslachtige mensen voor dingen die hen direct opvrolijken. Als het nastreven van geluk en plezier de primaire motivatie van de mens is, dan is dat streven al voltooid bij de mensen die een goed humeur hebben. Dat betekent dat ze ruimte hebben om verder te denken en rekening te houden met wat later komt.

 

Deze theorie komt overeen met de theorie van Maslow. Maslow’s motivatietheorie gaat ervanuit dat werkmotivatie pas volgt nadat aan alle andere vormen van motivatie is voldaan (voedsel, veiligheid enz.).

 

Dus op de vraag: Hoe krijg ik mijn medewerker aan het leren? Zou ik zeggen, onderzoek eerst eens hoe gelukkig je medewerkers zijn en wat de redenen zijn waarom ze minder gelukkig zijn. Maar mogelijk heb jij een andere mening. Ik lees graag je reactie.

 

Bron: H. Boersma, Elsevier, 27 augustus 2016

Anneke Postma, a.postma@kasgroeit.nl, opleidingsmanager Kas groeit.