nieuws

Nieuws

HRM studenten Haagse Hogeschool geven advies

HRM studenten Haagse Hogeschool geven advies
11 juli 2019

Afgelopen periode zijn 25 studenten HRM van de Haagse Hogeschool aan de slag gegaan met het thema Vitaliteit in de glastuinbouw. Om de studenten naast de lessen ook te confronteren met issues waar het bedrijfsleven in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft, heeft de Stagestimulator van Kasgroeit de 1ste jaars studenten gekoppeld aan Greenco te Honselersdijk.

Tijdens de aftrap op vrijdag 5 april ontving Koene Rem van Greenco de HRM studenten in Honselersdijk. De studenten werden meegenomen in de ambitie die Koene wil na streven; ‘een rookvrij Greenco’. Een ambitie die lastig te introduceren is omdat dit een persoonlijke afweging is van iedere medewerker: je hebt te maken met gewoontes en cultuur. Greenco produceert een gezond product en dat wil dat ook uitstralen, het helpt dan niet als de medewerkers tijdens de pauze op het voor terrein een sigaretje staan te roken.

De studenten vroegen Koene het hemd van het lijf en zijn daarna aan de slag gegaan met het vitaliteitsvraagstuk / duurzame inzetbaarheid. ‘Wat kan Greenco doen om er voor te zorgen dat hun medewerkers, ook de uitzendkrachten, stoppen met roken?’’ Hierbij rekening houdende met cultuur en gewoontes.

Na een intensieve periode van onderzoek, brainstormen, verdieping in culturen, etc. hebben de vier groepjes Koene een advies gepresenteerd op woensdag 26 juni bij Tomatoworld. In deze inspirerende omgeving kreeg Greenco de 4 verschillende plannen en ideeën voorgeschoteld. Daarbij maakten ze koppelingen die ze in de theorie hebben geleerd met de alledaagse praktijk. Zo wezen ze op het feit dat het belangrijk is om draagvlak te creëren in o.a. de OR. Het leverde interessante discussies op. Want wat betekent de invoering van een rookvrije organisatie voor het personeelsverloop? Zullen medewerkers vertrekken en zo ja hoeveel dan? En mag je juridisch gezien ook in je werving en selectie het rookvrije beleid meenemen? Na afloop van de presentatie hebben de studenten een presentatie gekregen over de ontwikkelingen in de glastuinbouw en een rondleiding bij Tomatoworld.

De Stagestimulator helpt bij het leggen van de contacten met het onderwijs en het vinden van geschikte stages en stagiaires. Ook ondersteunt de stagestimulator bij het opzetten van bedrijfsbezoeken en het opstellen van goede stage- en/of praktijkopdrachten. Wil je aan de slag met stages of het contact tussen onderwijs en het bedrijfsleven versterken?

Neem contact met ons op!