nieuws

Nieuws

Horti Bedrijfsschool van start

3 september 2012

Kas groeit is sinds 1 september hét loket voor scholing en ontwikkeling van medewerkers en ondernemers in de glastuinbouw. Dit komt voort uit de afspraken die bij het afsluiten van de CAO Glastuinbouw 2012-2014 zijn gemaakt over de duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers.

Kas groeit werkt vanuit het kantoor van LTO Groeiservice in Bleiswijk. Kas groeit maakt op basis van vragen vanuit de glastuinbouwondernemingen afspraken met opleiders voor het verzorgen van praktijkgerichte opleidingen en cursussen. Kas groeit richt zich op vakmanschapontwikkeling op het gebied van bedrijfsvoering, leidinggeven, teelt, techniek, logistiek en kwaliteitszorg. Op deze gebieden zijn inmiddels ruim 60 cursussen beschikbaar. Dit aantal wordt de komende tijd verder worden uitgebreid.

Vanuit Kas groeit ondersteunen drie scholingsadviseurs ondernemers bij hun vragen op het gebied van scholing en ontwikkeling. Met de ondernemers vertalen ze de strategie op korte en lange termijn naar wat een medewerker voor een functie moet kunnen en kennen. Hierbij hebben ze een digitaal instrument beschikbaar dat helpt bij het voeren van het functioneringsgesprek met de medewerker. Dit instrument is voor ondernemers beschikbaar op de website www.ontwikkelscan.nl.