nieuws

Nieuws

Het volgen van alleen een cursus is niet meer voldoende

het-volgen-van-alleen-een-cursus-is-niet-meer-voldoende
9 april 2018

Er is meer nodig dan het volgen van een cursus. Een leven lang leren klinkt prachtig, maar we besteden er nog niet zoveel tijd aan. Het kost steeds meer moeite om bij te blijven. We werken niet meer standaard ons hele leven bij hetzelfde bedrijf en verdergaande automatisering zorgt voor veranderingen in het werk. Een leven lang leren en ontwikkelen is wel noodzakelijk.

 

Het volgen van een cursus is waardevol mits het aansluit bij iemands praktijk en interesses. De medewerker moet zelf de vertaling maken naar zijn dagelijkse praktijk. Nu verandert onze dagelijks praktijk steeds sneller en de bedrijven worden steeds specialistischer. Cursussen sluiten niet altijd volledig aan bij de dagelijkse praktijk van een medewerker.

 

Aanvullend is leren in de praktijk op de werkvloer van groot belang. Dit hoeft niet moeilijk te zijn: door uitdagende leerzame activiteiten aan te bieden met goede coaching wordt de werkomgeving een rijke leeromgeving. Dit is niet nieuw, het is herontdekt. De vroegere Meester-Gezel relatie doet zijn herintrede in bedrijven. Het was de manier van praktijk opleiden in de Middeleeuwen. Uiteraard is het ook mogelijk de ‘Meester’ extern aan te trekken. We noemen de ‘Meester” nu een leercoach of een buddy. Op een bedrijf kunnen meerdere coaches aanwezig zijn, afhankelijk van hun specialisatie. Het voordeel is dat kennis in kleine delen wordt opgedaan, de medewerker zit niet meer de hele dag in een cursus. De materie is direct toepasbaar in het werk en het grootste voordeel: de medewerker ervaart het niet als leren want het is een onderdeel in zijn/haar dagelijkse werk. Er zijn medewerkers die niet graag naar ‘school’ gaan door in het verleden opgedane negatieve schoolervaringen.

Er is nog een bijkomend voordeel: voor de leercoach is het ook een leerproces want hij/zij moet vooral zijn/haar didactische vaardigheden ontwikkelen. Hier moeten we wel iemand extern voor aantrekken want deze kennis is meestal niet aanwezig op het bedrijf. Een nieuwe rol voor de AOC-docenten?

 

Wil je leren op de werkvloer ontwikkelen op je bedrijf? We helpen je graag op weg.

Anneke Postma, opleidingsmanager Kas groeit, a.postma@kasgroeit.nl.