nieuws

Nieuws

Het nieuwe leidinggeven

het-nieuwe-leidinggeven
20 september 2018

Weet jij de beste resultaten uit jouw werknemers te halen? Met alleen delegeren en coachen red je het niet meer. Het gaat ook om het vergroten van betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Maar het is ook belangrijk om duidelijk te zijn over de resultaten die bereikt moeten worden, het stellen van kaders en het monitoren van output.

5 tips die je kunnen helpen bij het nieuwe leidinggeven:

  1. Richt je op het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers. Laat zien dat je vertrouwen hebt in de kwaliteiten van jouw mensen door hun input serieus te nemen. Betrek ze actief bij het ontwikkelen van initiatieven. Doe een beroep op hun expertise.
  2. Geef feedback. Zowel positieve feedback als aandachtspunten. Het is een goede manier om medewerkers te prikkelen in plaats van te sturen. Door het geven van complimenten laat je jouw waardering blijken.
  3. Stel de juiste vragen. Dit zijn vooral vragen die een beroep doen op het probleemoplossend vermogen en de zelfstandigheid van medewerkers.
  4. Heb oog voor de samenwerking en de resultaatgerichtheid in jouw team. Deze pagina’s over Team-ontwikkeling en Interne communicatie kunnen je op ideeën brengen.
  5. Stuur op output en voortgang. Wees eenduidig en gefocust op welke resultaten jij belangrijk vindt. Zorg dat je de resultaten ook bijhoudt.

 

Als je deze tips in de praktijk brengt zal je merken dat jouw werknemers meer bevlogen en gelukkiger zijn in hun werk. En bevlogen en gelukkige werknemers zijn productiever. Volgens onderzoek is slechts 14% van de medewerkers bevlogen en gelukkig in zijn/haar werk en leer je nog 40% nieuwe dingen tijdens het werk. Er valt dus veel winst te behalen.

Kwalificatieveroudering is de bedreiging van werkenden voor de toekomst. Blijven leren in het werk is van groot belang omdat de wereld om ons heen steeds sneller verandert. Leren op de werkplek gebeurt al automatisch binnen glastuinbouw bedrijven. Maar hoe kun je dit als leidinggevende nog meer stimuleren? En dus nog meer halen uit jouw mensen? Hiervoor verzorgt Kasgroeit de kosteloze workshop: Leren op de werkvloer: Wat activeert medewerkers? Er zijn nog een aantal plekken, geef je snel op!