nieuws

Nieuws

Het aanbod van opleidingen en cursussen gaat steeds beter aansluiten bij de vraag

25 juni 2013

'Ik wil mijn Meewerkend voorman een cursus leidinggeven aanbieden. De huidige cursussen sluiten qua vorm niet helemaal aan bij onze wensen. Kan de Scholingsadviseur van Kas groeit hierin iets voor mij betekenen?'

Situatie Meewerkend voorman

Deze vraag komt van een ondernemer van een moderne potplantenkwekerij. Hij is zeer tevreden over zijn Meewerkend voorman. Deze werkt al jaren heel hard en hij zou niet weten wat hij zonder hem zou moeten beginnen. Na tien jaar in deze functie te werken is het naar zijn idee wel tijd voor bijscholing. De ondernemer ziet dat hij vooral worstelt met vraagstukken rondom arbeid. Hoe zorg je voor een goede werksfeer met werk dat veelal routinematig is? Hoe ga je om met een conflicten op de werkvloer? Hoe geef je duidelijke instructies?

Scholingsadviseur Horti Bedrijfsschool

Mara Juckers, Scholingsadviseurs van Kas groeit was op het bedrijf. Met de ondernemer besprak zij de opleidingsmogelijkheden voor de meewerkend voorman. De ondernemer weet dat het zijn medewerker tegen staat om na zijn lange werkdag nog een cursus te gaan volgen. Hij ziet hem niet wekelijks na zijn werk nog in de schoolbanken zitten. Hij is iemand die zich meer thuis voelt in een praktijkomgeving.

Tijdens het gesprek met de Scholingsadviseur ontstond het idee van een nieuwe training. De potplantenkweker dacht aan een training gecombineerd met een excursie. Elke bijeenkomst start met een rondleiding op één van de bedrijven. De Meewerkend voorman werkzaam op dat bedrijf geeft een kijkje in de keuken. Iedere cursist kan een case inbrengen. De ondernemer gaf aan dat het cursustraject uit hoogstens drie a vier bijeenkomsten zou moeten bestaan. Mara vult aan dat het goed is als er een aantal weken tussen de verschillende bijeenkomsten zit. Cursisten krijgen zo de kans het geleerde toe te passen in de praktijk. Vervolgens lopen ze in hun werk tegen nieuwe dingen aan die ze tijdens de volgende bijeenkomst kunnen inbrengen. Leidinggeven verandert constant. Het bedrijf verandert, de medewerkers veranderen en komen in andere situaties. Als je een training van een paar achtereen gesloten weken volgt, loop je de kans na een paar weken weer in dezelfde oude routine te vervallen. Door jaarlijks een herhaalcursus te volgen ondervang je dit. De ondernemer geeft aan dat hij graag zou zien dat zijn meewerkend voorman jaarlijks aan een vervolgtraining gaat deelnemen. Het is ook leuk als zo’n groep cursisten elkaar weer tegenkomt.

Opzet training

Naar aanleiding van dit gesprek heeft Mara een opzet voor een training gemaakt. De bijeenkomsten zullen beginnen om 16.00 uur en eindigen om 21.00 uur en worden elke keer bij een ander bedrijf georganiseerd. Er zal worden gestart met een rondleiding door het bedrijf van één van de deelnemers. Bij de rondleiding wordt er aandacht besteed aan een specifiek onderwerp op het gebied van arbeid, bijvoorbeeld: Arbeidsregistratie; Organisatiemodel; Taakroulatie; Verlaging van ziekteverzuim ect. Na de excursie is er een kom soep en broodjes en zal er worden gestart met de training. In de training wordt er gewerkt aan de hand van cases uit de praktijk aangedragen door de cursisten. Er zal veel worden geoefend aan de hand van rollenspellen, eventueel met video opnames en een acteur. Met dit plan heeft Kas groeit contact gezocht met een opleider die werkt aan het samenstellen van deze training. In het najaar zal de cursus van start gaan.

Mara Juckers: 'Als Scholingsadviseur in de glastuinbouw ben ik elke dag bezig om het aanbod van cursussen en opleidingen beter aan te laten sluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Het is bekend dat het aanbod van de opleiders onvoldoende aansluit bij de vraag. Dat is al heel lang zo, maar daar komt verandering in. Als Scholingsadviseurs werken wij juist vanuit het bedrijfsleven. Dagelijks bezoeken wij glastuinbouwbedrijven en praten wij over hun behoeften op het gebied van ontwikkeling en opleiden van personeel. Het bovenstaande voorbeeld is één van de projecten waar we mee bezig zijn.'

Heb je interesse in deze training?

Of het je zelf een idee voor een training, neem dan contact op met Mara Juckers