nieuws

Nieuws

Fraaie resultaten Mobiliteitscentrum, Kasgroeit en Stagestimulator

fraaie-resultaten-mobiliteitscentrum-kasgroeit-en-stagestimulator
25 oktober 2017

Om voldoende innovatieve ondernemers, gekwalificeerd personeel te krijgen én te behouden voor de glastuinbouw stimuleert LTO Glaskracht Nederland de activiteiten van het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw, Kas Groeit en de Stagestimulator. Een overzicht van de resultaten.

 

Hoe boei en bind je medewerkers voor de glastuinbouw? Een uitdaging waar het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw, Kas groeit en de Stagestimulator, in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland en de sector, voor staan. Een sector die over voldoende innovatieve ondernemers en voldoende gekwalificeerd personeel moet beschikken om vooruitstrevend te zijn, te blijven en haar concurrentie positie nationaal en internationaal kan blijven versterken.

Mobiliteitscentrum 2017

Matches

457

Vacatures opgemaakt

689

Werkzoekenden ondersteund

507

Bedrijven ondersteund in 7 jaar

555

Gemiddelde inschrijfduur werkzoekende

4 maanden

Plaatsing fee ontvangen *1

€ 100.000

Unieke bezoekers website

37000

Websitebezoeken

71000


* Plaatsing fee = is een subsidie, toegekend door het UWV, voor intermediairs die een werkzoekende van 50 jaar of ouder hebben begeleid naar een baan.

 

Kas Groeit 2017

Contacten medewerkers

274

Bedrijven ondersteund

110

Loopbaanvoucher-trajecten gestart

76

Opleidingsaanbod op de website van Kas groeit

138

Bezoekers aantallen leidinggeven in de 21 eeuw

68

Ontwikkelde opleidingstrajecten

7

Unieke bezoeker website

8300

Websitebezoeken

13000

*2 overige activiteiten

 ** Naast deze aansprekende cijfers heeft Kas Groeit zich ook ingezet voor de volgende activiteiten:

 • De leerlijn teeltspecialist waaraan we hebben meegewerkt aan de opzet en werving is in 2017 gestart voor de derde keer.
 • Kas groeit heeft geholpen bij het opstellen van het curriculum van de Flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw en Agribusiness van Inholland. De opleiding is in februari en september gestart met in totaal circa 25 studenten.
 • Kasgroeit en Breedwise hebben samen een maatwerkcursus opgezet voor de teeltspecialisten van plantenkwekers. De cursus is gestart met 16 deelnemers.
 • 2017 3 campagnes, Fluitend in de kas, Leidinggeven in de 21ste eeuw en Boeien en Binden.
 • De leerlijn bedrijfsleider die op dit moment wordt ontwikkeld met Lentiz en Has.
 • De individuele ontwikkeltrajecten die we begeleiden bij diverse bedrijven.

 

Stagestimulator 2017

Contacten onderwijs

263

Contacten  bedrijven

198

Stageopdrachten opgesteld

89

Bedrijven ondersteund bij stageopdrachten

35

Vervulde stageopdrachten

66
(15 MBO / 50 HBO / 1 WO)

Deelnemers Collegetour

184

Deelnemende bedrijven Collegetour

12

Studenten ondersteund

26

Project met Young Professionals

20

*3 Overige activiteiten

 ***  Naast deze aansprekende cijfers heeft Stagestimulator zich ook ingezet voor de volgende activiteiten:

 • Opzet portal Hortivalley.nl
 • Schrijven/redigeren inspirerende content, Hortivalley.nl
 • Inventarisatie (tuinbouw) onderwijsinitiatieven
 • Opzet Tuinbouw Carrière Event, medio Q1 2018
 • Ontwikkelen Collegetour Webinar
 • Ontwikkelen stagekalender
 • Doorlopen relatie onderhouden met het onderwijs en bedrijfsleven en aan elkaar verbinden

Drie verschillende activiteiten en drie verschillende doelgroepen, maar ze versterken elkaar en vullen elkaar aan. Het gemeenschappelijke doel; een sector waar iedereen in wil werken en waar je als Nederland(er) trost op mag zijn.

Kijk voor meer informatie op de websites van MobiliteitscentrumKas groeit en Stagestimulator.