nieuws

Nieuws

Eerste loopbaancafé Kas groeit:

eerste-loopbaancafe-kas-groeit
28 september 2015

“Het is goed om eens buiten je eigen grenzen te kijken en stil te staan bij je persoonlijke situatie”

Afgelopen dinsdag vond het eerste loopcafé van Kas groeit in het Groen Onderwijscentrum in Aalsmeer plaats. De reacties van de deelnemers:

 “Er komen steeds meer specialistische functies in de glastuinbouw, dat triggert om erin te blijven werken. Het maakt je werk interessanter”

“De laatste zeven jaar heeft er door de crisis binnen ons bedrijf weinig ontwikkeling plaats gevonden, dat betekent dat je zowel als ondernemer maar ook je werknemers steeds hetzelfde blijven doen. En stilstand is nooit goed”.

De bijeenkomst stond in het teken van de twee belangrijkste vragen:

Hoe ziet de toekomst van werk er in de glastuinbouw uit? Hoe kan ik als medewerker er zelf voor zorgen dat ik nu en in de toekomst inzetbaar blijf?

Aan de hand van de eerste video “Werk verandert” kregen te deelnemers een beeld van wat de verwachtingen zijn op gebied van arbeid in de tuinbouw. Op de tweede video “Verander mee” staan interessante voorbeelden van medewerkers hoe zij met hun eigen ontwikkeling aan de slag zijn gegaan. De noodzaak om iets te gaan doen werd wel duidelijk. Tijdens het loopbaan café kregen de medewerkers handvaten hoe hiermee om te gaan.

Aan de hand van je “Drijfveren in kaart brengen” en het “Lekker blijven werken spel” ontstonden interessante discussies. Een interessante daaruit:

“Wij geven elkaar veel te weinig complimenten. Iedereen is wel ergens goed in maar dat laten we te weinig blijken. Terwijl juist een stukje waardering in je werk heel belangrijk is om met plezier te blijven werken”.

Om tot minimaal je 67ste inzetbaar te blijven is gezondheid ook belangrijk. Stigas gaf in het kader van hun programma: “Werken aan morgen” de mogelijkheid de vitaliteitsscan in te vullen.

Het Groen Onderwijscentrum organiseert tweewekelijks Go cafés en gisteren stond in het teken van loopbaanontwikkeling.

Er moet nog veel gebeuren om iedereen op een gezonde, productieve manier en met veel werkplezier aan het werk te houden. Duurzame inzetbaarheid is een thema wat zowel werkgevers en werknemers raakt. Een werkgever biedt richting en ruggensteun: door er o.a. te zorgen voor een duidelijke visie op arbeid en een goed HR beleid waarin opleiding en ontwikkeling wordt gestimuleerd. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de medewerker, die moet zelf de regie nemen over zijn eigen loopbaan en inzetbaarheid.

Ook in de andere regio’s gaat Kas Groeit, loopbaancafés organiseren. Heb je interesse? Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief: info@kasgroeit.nl