nieuws

Nieuws

Een stagiair bij u op het bedrijf biedt in deze arbeidsmarkt vele kansen?

een-stagiair-bij-u-op-het-bedrijf-biedt-in-deze-arbeidsmarkt-vele-kansen
12 juli 2017

De tuinbouwsector is een sector die specialisten nodig heeft die willen werken in een sector die voorop loopt in oplossingen als het gaat om voedsel, energie en water. Denk bijvoorbeeld in functies op het gebied van logistiek, techniek, marketing en management, maar ook robotica, biotechnologie, duurzaamheid, enzovoorts. Het gaat dan ook vaak om vakgebieden waarbij mensen, de nieuwe generatie jongeren, van buiten de sector, niet direct aan de glastuinbouwsector zullen denken en dan zeker niet aan een carrière in de tuinbouw. Vaak komt dit omdat men niet bekend is dat deze sector om deze vakgebieden en juist deze ambitieuze en gekwalificeerde mensen zit te springen. 

De Stagestimulator is een project van LTO Glaskracht Nederland en wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarktbeleid. De stagestimulator als functie is ingebed in de Greenport Horti Campus. Deze richt zich er op om juist die jongeren te bereiken en te interesseren voor de Glastuinbouwsector. Samen met Hortivalley is er dit jaar gestart met een Young Hortivalley Team, waarin 20 jonge professionals van diverse bedrijven uit de sector inspirerende publicaties schrijven om hun leeftijdsgenoten enthousiast te maken voor een toekomst in de sector. Inspirerende stages, gastlessen, bedrijfsbezoeken en events zijn ook essentieel en moeten door het fysieke contact; door te 'zien', 'te voelen' en 'te ervaren' het imago van de sector onder jongeren verbeteren en de tuinbouw aantrekkelijk maken als werkgever.

Het schooljaar 2016/2017 zit er al weer bijna op, studenten horen deze week of ze geslaagd zijn,  stages-/afstudeeropdrachten worden afgerond, vakanties zijn geboekt en koffers worden gepakt, maar er wordt ook alweer naar het volgende schooljaar gekeken. Ziet u binnen uw bedrijf kansen, mogelijkheden voor een stagiaire of bent u bereid een groep studenten te ontvangen voor een bedrijfsbezoek neem dan contact op met de Stagestimulator via martijn.vanvelzen@ghcmail.nl.