nieuws

Nieuws

Dienend leiderschap!

dienend-leiderschap
26 juli 2017

In juni heeft Kas groeit twee bijeenkomsten georganiseerd over “Leidinggeven in de 21ste eeuw”. Een manier van leidinggeven die daarbij past is ‘dienend leiderschap’. Vandaag de dag worden werknemers steeds meer werkondernemers. De trend is  meer ‘zelfsturing’ over het eigen werk en zelf de regie nemen in je  loopbaan. Er wordt steeds meer flexibiliteit verwacht en  langer doorwerken, liefst met plezier en voldoening. Dat vereist een ander soort leiderschap. Autoritair gedrag, een gebrekkige feedbackcultuur of rigide hiërarchische verhoudingen leiden immers zelden tot stevige werkrelaties.

 

Er is een beweging gaande wat men ook wel ‘dienend leiderschap’ wordt genoemd. De term lijkt erop dat er een dienstbare leider wordt bedoeld om individuele medewerkers gelukkig te maken. Met dienstbaar wordt meer bedoeld  dat de leider de medewerkers om de manier faciliteert die bijdraagt om de (hogere) doelen te behalen. Het gaat vooral om optimaal presteren en niet om maximaal presteren. Het is jouw taak om het team goed te laten draaien. Het is aandacht hebben voor iemands talenten: als je daar aandacht aan schenkt, ontwikkelt het zich. Maar ook inspireren, faciliteren en de ‘bedoeling’ bewaken. Empathie is een belangrijke eigenschap van een dienstbare leider. Hoe kun je dat verbeteren?

 

Reactie deelnemer: “Ik wil meer belangstelling voor mijn teamleden hebben, daar is behoefte aan, want iedereen wil toch graag dat er belangstelling is voor datgene wat je doet en wie je bent. Ik ga mijn teamleden zo behandelen hoe ik zelf ook graag behandeld wil worden en dat ben ik soms wel eens vergeten door alle drukte.