nieuws

Nieuws

De werkplek is er niet alleen om te werken 

de-werkplek-is-er-niet-alleen-om-te-werkenn
5 oktober 2018

Anneke Postma, Adviseur Opleiding & Ontwikkeling schreef haar blog over de opkomst van de hybride leeromgeving, exclusief geschreven voor Floranews.

Er is een verandering gaande in onderwijsland. Vorige week viel mijn oog op een artikel in het Financieel Dagblad “Scholen worden meer bedrijven, bedrijven worden meer scholen” van de MBO-Raad. Dit betekent nogal wat: Nu ligt de focus vooral op het primaire productieproces, maar er komt een tweede rol bij: de werkplek wordt ook een productieve leeromgeving voor toekomstige medewerkers (scholieren en studenten). In de onderwijspraktijk wordt deze nieuwe vorm van leren een hybride leeromgeving genoemd.

Meewerken aan een hybride leeromgeving is een wijziging in de visie en strategie van ondernemingen. Dat vraagt wel enige voorbereiding. Welke expertise hebben mijn huidige medewerkers? Wie kan ik het beste inzetten als begeleider? Wat zijn interessante opdrachten die passen in het onderwijsprogramma? Heb ik de goede faciliteiten? Het niet voor iedere onderneming weggelegd.  Maar sommige ondernemers staan al te popelen, er moeten nog meerdere volgen om dit tot een succes te maken. Maar wat houdt het in en wat betekent het voor uw bedrijf?

De hybride leeromgeving verovert steeds meer terrein in het beroepsonderwijs.  Bij hybride leeromgevingen zijn die ongelijksoortige elementen schoolse vormen van leren aan de ene kant, en vormen van werkplekleren aan de andere kant. Het beste uit die twee werelden wordt versmolten tot nieuwe, productieve leeromgevingen. Het vraagt vooral samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Wij hebben als sector belang bij deze ontwikkeling. Iedereen probeert de MBO student naar zich toe te trekken. De sector heeft in verhouding steeds minder medewerkers nodig met een agrarische achtergrond (afkomstig van de AOC, Agrarische Opleidingscentra). Het aantal ‘grijze’ functies neemt toe, zoals bijvoorbeeld technisch operators, verkoop medewerkers, logistiek medewerkers en planners. De AOC’s gaan deze potentiële medewerkers niet leveren. Samenwerken met VMBO, MBO, maar ook HAVO/VWO is noodzakelijk.

Het levert nog meer voordelen op:

  1. Medewerkers met jaren ervaring vinden het vaak leuk om kennis over te dragen en zich in te zetten als ‘leermeester’. Dat vraagt nieuwe competenties van medewerkers waardoor zij ook weer leren;
  2. Door leerprocessen te laten plaatsvinden op uw bedrijf, ontstaat er een cultuur rondom leren. Ook andere medewerkers zijn eerder geneigd om een cursus te volgen of ook met ontwikkeling op de werkplek aan de slag te gaan.
  3. Bedrijven krijgen meer uitstraling in de omgeving. Bedrijven die willen investeren in leren en ontwikkelen (en dit uitdragen) zijn voor jongeren aantrekkelijke werkgevers. Jongeren vinden dit belangrijk.
  4. In onze sector hebben we te maken met vergrijzing. Jongeren worden schaarser, zij maken alvast kennis met uw bedrijf en de sector. Het zijn de potentiële werknemers van de toekomst.


SOB-Oostland is in maart gestart met een hybride leerproject. Dit wordt uitgevoerd door Melanchthon Business School, Melanchthon Berkroden, Wolfert Lansing en SOB Oostland. Het is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven.


Wij dragen dit project een warm hart toe. Het project wordt ondersteund door LTO Glaskracht Nederland en ontvangt een bijdrage vanuit het Colland Arbeidsmarktfonds.


Anneke Postma, a.postma@kasgroeit.nl, adviseur leren & ontwikkelen, Kasgroeit