nieuws

Nieuws

De meest aantrekkelijke werkgever in de tuinbouw: Opti-flor

de-meest-aantrekkelijke-werkgever-in-de-tuinbouw-opti-flor
9 juli 2015

Orchideeënkwekerij Opti-flor is de winnaar geworden van Ranking the Grower 2015. De directeur Marco en René Hendriks van Opti-flor zijn erg trots met het behalen van deze prijs.

René Hendriks van Opti-flor: “Ik had het niet verwacht, we doen gewoon ons ding, alleen jonge mensen betrekken en behouden voor de tuinbouw daar zet ik mij wel voor in,,

 

Opt-flor beschouwt de medewerkers als belangrijkste kapitaal. Medewerkers brengen een groot deel van een leven werkend door. Om die reden vinden ze het belangrijk dat het naar hun zin hebben en dat ze zicht hebben op bedrijfs- en afdelingsdoelen.

De meest opvallende redenen waarom Opti-flor tot winnaar is gekozen zijn:

  • Medewerkers worden tijdig geïnformeerd over de ontwikkelingen in het bedrijf en worden bij de besluitvorming betrokken. Bij beslissingen van enige importantie worden werkgroepen geformeerd;
  • Medewerkers worden actief gestimuleerd zich verder te ontwikkelen, een goede begeleiding om individueel niveau maakt daar onderdeel vanuit. Per medewerker wordt er een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) opgesteld. Er wordt veel bijgeschoold en getraind.
  • Optif-flor heeft een eigen “Optiflor Potential Academy”. Jongere medewerkers met mogelijkheden bieden ze de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Deze medewerkers zijn gekoppeld aan een directielid, die als mentor optreedt. Ze krijgen bijvoorbeeld de gelegenheid MT- vergaderingen bij te wonen, één volgt een HBO opleiding in deeltijd, het programma wordt ingevuld op basis van hun persoonlijk ontwikkelplan.
  • Ook directieleden werken aan hun ontwikkeling en streven continu naar verbetering. Eén directielid heeft zichzelf overbodig gemaakt omdat de taken zo goed worden opgepakt door de lagen eronder dat er nu wordt gekeken naar een andere invulling van zijn functie.

 

De lijst is nog veel langer maar teveel om op te noemen. Het belangrijkste is dat vooral de medewerkers zijn tevreden zijn:

Paul Kortekaas, reeds 12 jaar werkzaam bij Opti-flor: “De eigenaren zijn zeer betrokken bij de medewerkers, van de 180 medewerkers kennen ze 95% persoonlijk inclusief historie en achtergrond, Ze zijn zeer toegankelijk, ze stellen zich nooit op als ‘bazen”. Daarnaast hebben ze veel oog voor iemands persoonlijke ontwikkeling”.

 

Als jurylid van Ranking the Grower was ik onder de indruk. Tijdens de feestelijke prijsuitreiking op het strand van Monster zijn uiteraard meer prijzen uitgereikt. Elk bedrijf heeft goede initiatieven waar andere bedrijven inspiratie door op kunnen doen. Deze bedrijven komen later uitgebreid aan bod.

 

Anneke Postma - Kas groeit