nieuws

Nieuws

Cursus "Algemene tuinbouwkennis"

cursus-qalgemene-tuinbouwkennisq
17 februari 2016

Vandaag in de schijnwerper de Cursus “Algemene Tuinbouwkennis” van Lentiz.

 

Heb je een medewerker in dienst die geen agrarische opleiding heeft gevolgd. Wil deze medewerker meer kennis over de tuinbouw. 1 maart start de cursus Algemene tuinbouwkennis bij Lentiz. Tijdens de cursus maakt de deelnemer kennis met onder meer plantenfysiologie, tuinbouwtechniek, bemesting en gewasbescherming. Daarnaast gaat de deelnemer tijdens de cursus twee maal op excursie bij een tuinbouwbedrijf.

 

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Groei, fotosynthese, ademhaling, verdamping en huidmondjes, klimaatfactoren
  • Teeltsturingen vegetatief en generatief. LAI, licht, Mollierdiagram ( Temp. , RV, natslaan) 
  • Techniek: kassenbouw, verwarming, koeling, schermen, CO2 en belichting
  • Gewashandelingen
  • Bemesting: voeding, hoofdelementen en spoorelementen, water en A en B bak.
  • Gewasbescherming; de belangrijkste ziekten en plagen, bestrijdingsmethoden, veiligheid en biologische hulpmiddelen
  • Klimaatregeling; regelingen en instellingen. Meetapparatuur, neg Dif., temperatuurintegratie, vochtafvoer, horizontale en verticale temperatuur verdeling
  • Opkweek en het klimaat
  • Watergift
  • Substraten