Nieuws

Cursus coachen op de werkvloer

Cursus coachen op de werkvloer
2 maart 2021

In glastuinbouwbedrijven stromen regelmatig nieuwe medewerkers in en vinden veel studenten een leuke en boeiende stageplek. De (zij-)instroom en stagiaires worden met enthousiasme door bedrijven ontvangen. Om de nieuwe instroom zo goed mogelijk te begeleiden, wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van leercoaches op het bedrijf. Het is een uitermate goed middel om nieuwe medewerkers goed in te werken. Om het leren op de werkvloer te stimuleren, wordt er binnenkort een cursus ‘Coachen op de werkvloer’ aangeboden.

Leercoaches

Het is belangrijk nieuwelingen zich thuis te laten voelen en zich zo snel mogelijk productief of in hun rol aan de slag te laten gaan. Steeds vaker begeleiden deskundige medewerkers nieuwe medewerkers en coachen studenten bij hun opdrachten. Deze medewerkers worden dan de ‘mentors of leercoaches van het bedrijf. Sjoerd Nieboer (Inholland):


 ‘De werkplek is de mooiste leeromgeving, zeker als je hem goed inricht’

Cursus coachen op de werkvloer

Een goede begeleiding van nieuwe medewerkers vraagt om bepaalde vaardigheden, zoals goed kunnen coachen. Je ziet vaak dat medewerkers hier steeds meer plezier in krijgen en er beter in willen worden.

Om het ‘leren op de werkvloer’ te stimuleren, biedt Kasgroeit in samenwerking met Sjoerd Nieboer van Inholland, de cursus ‘Coachen op de werkvloer’ aan. Deze cursus gaat (afhankelijk van de corona maatregelen) komend voorjaar van start. De bijeenkomsten zullen fysiek plaatsvinden op de betrokken bedrijven. We willen een poule met geïnteresseerden verzamelen, zodat we samen kunnen kijken geschikte momenten voor de training.

Je leert de ontwikkelbehoefte boven water te krijgen, gesprekstechnieken toe te passen, collega’s terug te laten terug kijken op hun eigen gedrag, feedback te geven, te stimuleren tot oefenen en de juiste hulp aan te bieden, ook als het even niet lekker gaat. Met als doel samen goede resultaten te halen waarbij iedereen zich prettig voelt. Hierdoor ontstaat er een prettig leer- en werkklimaat.

Zo ontstond deze leerbehoefte ook bij Ellen, 22 jaar en werkzaam als teler bij een tuinbouwbedrijf. Ellen begeleidt en coacht nieuwe medewerkers en stagiairs: ‘Ik wil een nog grotere rol spelen in het leerproces van mijn (nieuwe) collega’s en studenten, maar ook de collega’s die er al jaren werken helpen bij hun ontwikkeling. Op deze manier wil ik bijdragen aan meer aandacht voor persoonlijke groei en een leven lang leren op de werkvloer.’

Heb jij interesse of ken je iemand die interesse heeft? Neem dan contact op met Sjoerd Nieboer via info@beanstalk.training of telefonisch 06-51697305 of met Anneke Postma, a.postma@kasgroeit.nl. Telefoonnummer 06 – 301 082 36.

Kasgroeit richt zich op het vinden, binden en boeien van medewerkers. Sjoerd Nieboer van Inholland en Beanstalk helpt bedrijven en organisaties in de agrarische keten bij het bouwen van lerende organisaties. Samen willen we kijken hoe we bij kunnen dragen aan een prettig leer- en werkklimaat in de kas.