nieuws

Nieuws

Boeien + Binden = Autonomie + Betrokkenheid + Competentie

boeien-binden-autonomie-betrokkenheid-competentie
12 oktober 2017

Het belangrijkste bij het boeien en binden van medewerkers is dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn in hun werk. Intrinsieke motivatie houdt in dat je iets doet omdat je het zelf wil.  Dat zijn vaak de werkzaamheden die aansluiten bij zijn/haar interesses en talenten. Als medewerkers intrinsieke gemotiveerd zijn ervaren zij meer werkplezier. Heeft iemand meer plezier in zijn werk dan is hij gemotiveerder, productiever en wil het werk graag blijven doen. Je kunt dan ook wel zeggen de medewerker is geboeid door zijn werk.

 

3 pijlers voor intrinsieke motivatie

Als een medewerker intrinsiek gemotiveerd is dan ervaart hij autonomie, betrokkenheid en is hij competent in zijn werk. Autonomie houdt in dat een medewerker eigen keuzes kan maken bijvoorbeeld op het gebied werktijden en indeling van de dag. Bij betrokkenheid is van belang dat de medewerker voelt dat er waardering is van zijn collega’s en leidinggevende. Als laatste wordt competent genoemd de medewerker weet dat hij voldoende kennis en vaardigheden in huis heeft om zijn werk goed te kunnen uitvoeren.

 

Ontwikkelen van Competentie

Onze kracht als Kas groeit is ervoor te zorgen dat medewerkers competent zijn in hun werk. Zodat een bedrijf verder kan groeien. Gestructureerd brengen we de ontwikkelbehoeften van het bedrijf en de medewerkers in kaart en gaan we op zoek naar praktische oplossingen om het leren in gang te zetten.

 

Hierbij doorlopen wij de volgende stappen:

  • Stap 1: We brengen de ontwikkelbehoefte van het bedrijf in kaart.
  • Stap 2: We kijken naar de individuele leerbehoefte van de werknemers.
  • Stap 3: We maken samen met je een ontwikkelplan voor het bedrijf en de medewerkers.
  • Stap 4: We begeleiden de uitvoering van het ontwikkelplan stap voor stap.

 

Wil je aan de slag met het verder ontwikkelen van je bedrijf en je medewerkers neem dan contact op met Jolanda Rosloot opleidingsmanager van Kas groeit 06-30108092.