nieuws

Nieuws

Blog: Toekomstgericht Opleiden

Toekomstgericht Opleiden
30 oktober 2019

Adviseur Opleiding en Ontwikkeling Jolanda Rosloot schreef haar blog voor Goedemorgen over het belang van ons op de toekomst richten wat betreft opleidingen. 

Hoe zullen technologische trends in de land- en tuinbouw er de komende 10 jaar uit gaan zien? Christiaan Kromme, Futurist en spreker tijdens een lezing bij de Agrarische Hogeschool Aeres in Dronten, probeerde hiervan een beeld te schetsen. Toen Kromme aangaf dat we aan het begin staan van een technologische Tsunami in de agrarische sector, ontstond er onrust bij de studenten in de zaalIn de toekomst is er voor het verbouwen van groenten of bloemen geen agrarische kennis en groene vingers meer nodig. Nu grote bedrijven als Microsoft aan de slag zijn met de doorontwikkeling van algoritmes bij de productie van voedsel, zullen de ontwikkelingen zeer snel gaan. 

Vorig jaar zag je deze ontwikkeling al terug in de praktijk bij de wedstrijd komkommers telen in de autonome Kas. Deze wedstrijd werd gewonnen door Microsoft die met het gebruik van algoritmes de keuzes in de teelt bepaalden. Microsoft behaalde de hoogste productie en de hoogste winst in combinatie met het minste verbruik van energie, water en gewasbeschermingsmiddelen. Voor dit jaar staat de wedstrijd Autonome kas weer op het programma. Ik ben nu al nieuwsgierig naar de uitslag. 

Zijn we dan straks allemaal werkloos? Waarom volgen we dan nog een opleiding? hoorde je de studenten mompelen in de zaal. Zelf vond ik dit beeld ook wat deprimerend, er overviel me een gevoel van ‘wat nu?Gelukkig werd er ook een beeld geschetst met welke vaardigheden en competenties je wel aan de slag kunt in de toekomst. Hierbij moet je denken aan de zogenaamde softskills zoals communicatie, samenwerken, probleemoplossend vermogen, zelfreflectie, creativiteit, flexibiliteit, empathie en intuïtie. Zaken die niet zo makkelijk zijn over te nemen door computers. Gelukkig voor de studenten wordt er nu al een hoop aandacht besteed aan de ontwikkeling van deze soft skills in hun opleidingDit gebeurt door middel van innovatieopdrachten bij bedrijven waarbij de studenten oplossingen bedenken voor problemen in de praktijk. 

Wel vraag ik me af hoe we aan de slag gaan met het ontwikkelen van deze softskills bij de mensen die al werken in de glastuinbouw. Bij cursussen op het gebied van leidinggeven zie je de ontwikkeling van softskills wel terug komen maar veel andere cursussen in de sector zijn voornamelijk gericht op het verkrijgen van harde daadwerkelijke kennis.  

Het zou mooi zijn als bij cursussen gericht op kennis ook de ontwikkeling van de softskills aan de orde kwam. Bij Kasgroeit zijn we nu aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een traject waar naast de ontwikkeling van kennis ook nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de softskillsWe streven ernaar om maatwerk per deelnemer te leveren, waarbij er aandacht wordt besteed aan hoe communiceer je, hoe werk je samen met collega’s, hoe pak je het oplossen van problemen aan en hoe reflecteer op je eigen functioneren. Voor ons een zeer leerzaam en uitdagend project waarbij we de glastuinbouw weer een stukje verder op weg willen helpen naar de toekomst.  

Wil je meedenken over de ontwikkeling van deze opleiding neem dan contact met ons op !