nieuws

Nieuws

Blog Frank van Baarle: 'Vrouwelijke teeltspecialist met migratieachtergrond'

blog-frank-van-baarle-vrouwelijke-teeltspecialist-met-migratieachtergrond
17 januari 2018

In 2009 zag het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw het levenslicht. Reden hiervan was de crisis. Door de crisis waren er veel bedrijven genoodzaakt om te stoppen met hun activiteiten waardoor er een grote groep mensen op straat kwam te staan op zoek naar werk. De sociale partners waren het wel met elkaar eens dat er iets gedaan moest worden voor deze groep werkzoekenden. Enerzijds uit sociaal oogpunt, anderzijds met het idee dat wanneer de economie weer zou gaan aantrekken, de sector deze groep mensen met specifieke kwaliteiten weer hard nodig zou hebben. Het Mobiliteitscentrum was geboren met als opdracht kennis en kunde voor de sector te behouden.

Nu, ruim acht jaar verder, kunnen we wel concluderen dat de crisis inmiddels voorbij is. We stevenen af op een gespannen arbeidsmarkt waarbij het aantal vacatures gelijke tred houdt met het aantal werkzoekenden. Voor de sector betekent dat er nieuwe uitdagingen aankomen op het gebied van arbeid en wij als Mobiliteitscentrum Glastuinbouw willen daar samen met de collega’s van Kas Groeit een rol in gaan spelen. Naast onze huidige werkzaamheden zijn we op de achtergrond druk bezig met het formuleren van een opdracht voor de komende jaren.

Om een beter beeld te krijgen van de omgeving waar wij als Mobiliteitscentrum en Kas Groeit in actief zijn, hebben we deze in kaart proberen te brengen aan de hand van de DESTEP methode. DESTEP staat voor demografische, economische, sociaal/culturele, technologische, ecologische en politiek/juridische factoren. Door deze factoren te analyseren, kun je een beeld creëren van het landschap waarin een onderneming opereert. Interessante materie om mee bezig te zijn. De ‘D’ van Demografie kwam voor mijn rekening. Als informatiebron heb ik hier o.a. de website van het CBS voor gebruikt. Realiserende dat ‘tijd’ onze grootste vijand is, kan ik het iedereen aanraden om eens een avondje op deze site te gaan rondneuzen. Er is van alles te vinden.

Ondanks dat de meeste informatie een bevestiging ‘van’ is, kwam ik toch wel wat, voor mij, verrassende zaken tegen:

  • Migratie is de belangrijkste reden dat onze bevolking nog groeit. In 2017 was het aandeel natuurlijke aanwas tot en met september nog geen vijfde, in 2008 was het nog twee derde van de groei in de eerste drie kwartalen;
  • Sinds 1970 heeft de arbeidsparticipatie van vrouwen een enorme vlucht genomen. In 2016 is bijna de helft van alle werknemersbanen in handen van vrouwen. Zij werken voornamelijk deeltijd. Ook bij de mannen is het aantal deeltijd banen aanzienlijk;
  • Vanaf het studiejaar 1997/’98 zitten er meer vrouwen dan mannen op het hbo. Op het wo is dat vanaf het studiejaar 2007/’08. In studiejaar 2016/’17 stonden ruim 714 duizend personen ingeschreven in het hoger onderwijs. Twintig jaar eerder waren dat er nog 440 duizend. Het aantal leerlingen op mbo-4 niveau is constant gestegen tot 53 procent in studiejaar 2016/’17. Het aantal leerlingen op de overige niveaus, met name op niveau 2, is in de loop der jaren gedaald;
  • - Sinds schooljaar 2008/’09 daalt het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en dat zal volgens de bevolkingsprognose van het CBS de komende jaren doorzetten. In schooljaar 2016/’17 zaten bijna 1,5 miljoen leerlingen op een basisschool, ruim 8 procent minder dan acht jaar eerder.


Welke conclusies kunnen we trekken uit bovenstaande gegevens? Persoonlijk ben ik van mening dat er bij de invulling van vacatures wat creatiever gekeken mag worden. In mijn beleving wordt er te vaak traditioneel gedacht wanneer er gezocht wordt naar de bepaalde profielen. Kijk naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden, rekening houdend met de ontwikkeling van de beroepsbevolking. Een dame van Hongaarse komaf die de functie van teeltspecialist in een duobaan combineert zou toch fantastisch zijn! 

 

Frank van Baarle - Senior Mobiliteitsadviseur - Mobiliteitscentrum Glastuinbouw