nieuws

Nieuws

Blog: De wendbare medewerker

Blog: De wendbare medewerker
10 mei 2019

Vraag jij jezelf bij de werving een nieuwe medewerker wel eens af: Hoe lang wil ik dat iemand bij mij in dienst blijft? Zoek ik iemand voor een dienstverband van 5 , 10 of 15 jaar? Vaak wordt een langdurig dienstverband gezien als een teken van goed werkgeverschap maar is dat wel zo? Nu bedoel ik niet dat je geen langdurige dienstverbanden meer moet aangaan, maar wees jezelf ervan bewust bij het invullen van een vacature wat wenselijk zou zijn op dit gebied.

Vaak zie ik bij bedrijven dat er wordt gedacht over de korte termijn. Ik heb nu iemand nodig en zoek iemand die perfect in dat plaatje past. Maar misschien moet je iemand binnenhalen die zich nog kan ontwikkelen in de functie.  Iemand die nog niet helemaal aansluit maar wel interesse heeft en graag wil groeien. Ja, het kan zijn dat na 5 jaar de medewerker denkt: “Het was leuk, maar nu ga ik weer verder bij een ander bedrijf”. Maar is dat erg? Vaak hoor je dan: “heb ik Jan naar een cursus gestuurd en opgeleid en dan gaat hij weg”. Dat kan gebeuren. Maar is dat een reden om een medewerker niet verder op te leiden? Je hebt een groter probleem als je een medewerker hebt die nu perfect in het plaatje past maar over 5 jaar niet meer omdat hij zich niet verder ontwikkelt.

Het uitgangpunt zou moet zijn dat een medewerker zich gedurende zijn loopbaan zo zou moeten ontwikkelen dat hij interessant is voor een ander bedrijf of natuurlijk voor een andere functie binnen de eigen organisatie. Maar hoe krijg je het nu voor elkaar dat mensen kijken naar hun eigen ontwikkeling en hiermee samenhangend de eigen wendbaarheid? Je kunt niet verwachten dat iedereen vanaf vandaag gelijk aan de slag gaat met zijn eigen inzetbaarheid. Dat is vragen om iemand een topwedstrijd laten spelen zonder training. Dat resulteert ook alleen in een verloren wedstrijd en na afloop spierpijn. Kijk eens naar je strategie in combinatie met wat zou je willen op het gebied van instroom, doorstroom maar ook uitstroom. Vraag jezelf samen met je medewerkers af welke kleine stapjes jullie zouden kunnen nemen om aan de slag te gaan met de eigen inzetbaarheid. Stel gezamenlijk een aantal doelen vast en ga hiermee aan de slag. Neem kleine stapjes voorwaarts en breng het steeds weer onder de aandacht.

Een streven op het gebied van de gewenste instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers is belangrijk om je organisatie fris en je medewerkers wendbaar te houden.