nieuws

Nieuws

Al ruim 50 bedrijven enthousiast over Ontwikkelscan

31 oktober 2012

Sinds de lancering van de Ontwikkelscan in het voorjaar van 2012 groeit het aantal bedrijven dat de scan gebruikt gestaag. De scholingsadviseurs in de glastuinbouw hebben bij een groot aantal bedrijven de Ontwikkelscan gepresenteerd. Meer dan vijftig van deze bedrijven zijn dermate enthousiast over dit instrument dat zij besloten hebben het te gaan toepassen in hun organisatie. 

Met de Ontwikkelscan kan de behoefte aan ontwikkeling van medewerkers op een heel eenvoudige manier in kaart worden gebracht. Zowel werkgever als werknemer vullen een scorelijst in die helemaal op maat gemaakt is voor de functie die de werknemer binnen het bedrijf vervult. Alle taken die bij de functie horen zijn in de scan uitgewerkt en na het invullen, wat meestal niet langer dan een kwartiertje duurt, zien werknemer en werkgever precies waar de werknemer in zijn functie ontwikkelmogelijkheden heeft. 

Aan iedere beoordeling wordt door de Ontwikkelscan een opleidingsadvies gekoppeld. Hierin is direct duidelijk welke cursus of opleiding goed aansluit bij de punten die de medewerker zou kunnen ontwikkelen. 

Doordat zowel werkgever als werknemer het functioneren beoordelen is de Ontwikkelscan een uitstekende basis voor een functioneringsgesprek. De scan biedt een goede leidraad voor het gesprek. Het functioneringsgesprek krijgt de juiste diepgang en inhoud; het gaat over het functioneren van de medewerker op taakniveau.