nieuws

Nieuws

2020, een nieuw jaar met nieuwe kansen

9 januari 2020

Driekoningen is achter de rug en volgens sommigen mag je elkaar dan geen gelukkig nieuwjaar meer wensen. Persoonlijk vind ik dat een beetje onzin, mensen zouden elkaar het hele jaar wel veel geluk en gezondheid mogen toewensen als het aan mij ligt. Daarom doe ik het nu ook in deze nieuwsbrief.

Ik wens iedereen die in de glastuinbouw werkzaam is een gelukkig 2020, in een fijn bedrijf, met een goede werkgever. En alle ondernemers in de sector wens ik een succesvol nieuw jaar, met mooie plannen die gerealiseerd worden door betrokken, gemotiveerde medewerkers met de juiste competenties. Als we dat samen voor elkaar krijgen is onze missie geslaagd!

Voorlopig is er nog genoeg werk aan de winkel! Vrijwel dagelijks horen we berichten over tekorten aan personeel. Niet dat tuinders zoveel klagen, andere sectoren roepen harder. Te weinig agenten, te weinig ziekenhuis medewerkers. Maar al wordt er niet heel hard geroepen, dat wil niet zeggen dat het geen pijn doet. Glastuinbouw bedrijven worden groter en nemen in de keten een andere rol in. Daardoor is er behoefte aan medewerkers met diverse kennis en vaardigheden. Naast vacatures in de teelt zoeken we technische mensen, ICT-ers, HR professionals en marketingmedewerkers. Kasgroeit gaat ook in 2020 haar best doen om mensen enthousiast te maken om in de glastuinbouw aan de slag te gaan. In het project Sleutel aan je toekomst in de kas gaan we zo’n tien technisch medewerkers werven en opleiden, met onze social media campagnes brengen we zij instroom verder op gang en door onze deelname aan Kom in de Kas, regionale banenmarkten en de Nationale Carrièredagen zorgen we ervoor dat we onze sector presenteren als top-werkgever.

Bij al die inspanningen om mensen te werven is het natuurlijk van groot belang om de achterdeur dicht te houden. Hoe houden we medewerkers gelukkig, gemotiveerd en daarmee productief? Kasgroeit gaat ook in het nieuwe jaar bedrijven helpen bij het vormgeven en verder ontwikkelen van goed werkgeverschap. Door mensen de kans te geven zich te blijven ontwikkelen en door autonomie en regelmogelijkheden te geven blijven medewerkers gemotiveerd. Maar hoe doe je dat en waar moet je op letten? Door de binden en boeien scan van Kasgroeit krijg je als bedrijf inzicht in hoe je ervoor staat en waar de verbetermogelijkheden liggen. Daarnaast geven we dit jaar verder vorm aan de branche opleiding voor de sector. Een persoonlijk opleidingstraject op maat, om teeltverantwoordelijken en leidinggevenden naar een hoger niveau te tillen.

Kortom wij gaan er weer voor in 2020! Mede namens onze initiatiefnemers Glastuinbouw Nederland, Plantum, FNV en CNV wens ik je een gezond, gelukkig en succesvol 2020!

Jeroen Verweij

Programmamanager Kasgroeit