•  
 • Home
 • |
 • Subsidie
 • |
 • Subsidies voor cursussen en opleidingen

Subsidies voor cursussen en opleidingen

 

Colland Arbeidsmarkt wil de werknemers in de agrarische- en groene sector stimuleren tot het volgen van cursussen en opleidingen. Als een werknemer een cursus of opleiding volgt kan in een aantal gevallen subsidie worden aangevraagd  via Colland Arbeidsmarkt.

 

De subsidie wordt verstrekt op basis van een % van de cursus kosten. Per jaar is er een maximum subsidie bedrag van € 1.000 per werknemer beschikbaar. Er bestaat géén vergoeding voor reis- en loonverzuimkosten. Bij de opleidingen en cursussen  die op de site van Kas Groeit staan, staat het maximale subsidiepercentage aangegeven per cursus. 

 

Voorwaarden

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor een bijdrage in de kosten van cursussen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De werkgever is aangesloten bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.
 • De werkgever hanteert de CAO Glastuinbouw.
 • Cursussen dienen gericht te zijn op het behouden dan wel vergroten van de kennis en vaardigheden van werknemers die nodig zijn om in de huidige en toekomstige arbeidsorganisatie op veranderingen te kunnen reageren en anticiperen.
 • Cursussen dienen afgesloten te worden met een naar oordeel van de sector erkend certificaat, getuigschrift of diploma.
 • Cursussen mogen niet langer duren dan twaalf maanden.
 • De factuur van de opleiding dient minimaal de naam van de cursus en de namen van de cursisten te bevatten.
 • Het aanvraagformulier dient uiterlijk twee maanden na de laatste cursusdag ontvangen te zijn door de administratie van de stichting. Bepalend hierbij is de datum van binnenkomst van het aanvraagformulier bij de administratie van de stichting.

Subsidie

Binnen de Subsidieregeling zijn cursussen op basis van de aard en de inhoud van de cursus ingedeeld in groepen. Per cursusgroep wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld door middel van een percentage van de cursuskosten.

 

In onderstaand document ziet u het overzicht van de cursusgroepen waarvoor u subsidie kunt aanvragen.

Cursusgroepenregeling per 1 augustus 2017 ( t/m 31 augustus 2018)

U kunt de subsidie digitaal aanvragen via het Colland Administratie Systeem (CAS). Hiervoor heeft u uw Colland inloggegevens nodig.

 

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de subsidie voor een cursus of opleiding, neem dan contact op met één van onze Opleidingsmanagers.

Nieuws

Blog: Noordoostpolder
Blog: Noordoostpolder
15-02-2019
Een weblog van Frank van Baarle. Hij is adviseur arbeidsmarkt bij Kasgroeit. Van Baarle schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen. ‘I wanna give, I wanna live.

Recente tweets