Subsidies voor BBL-opleidingen

 

Om deelname aan een BBL-opleiding door medewerkers in de glastuinbouw te stimuleren verstrekt Colland een extra subsidie aan glastuinbouwbedrijven. Maak gebruik van deze mogelijkheid.

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie per bedrijf bedraagt per medewerker die de bbl-opleiding volgt € 30,= per schooldag, met een maximum van € 1.000,= per schooljaar.

Voor dit schooljaar is er nog voldoende ruimte in het budget om de subsidie aan te vragen.

Wanneer komt u in aanmerking voor de subsidie?

  • Uw bedrijf valt onder de cao glastuinbouw.
  • De medewerker die de opleiding volgt is direct bij uw bedrijf in dienst.
  • De medewerker volgt een BBL – opleiding op niveau 1, 2, 3 of 4, werkt 4 dagen in de week bij een bedrijf en gaat 1 of 2 dagen per week naar school.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

De subsidie kan worden aangevraagd via het declaratie systeem CAS van Colland.

Bij de aanvraag dient u aan te leveren:

  • De persoonlijke gegevens werknemer.
  • Een ondertekende Beroeps Praktijk Vormings Overeenkomst (BPVO). De BPVO moet ondertekend zijn door de werkgever, de werknemer en de school.
  • Aan het einde van het schooljaar moet u en de school een verklaring invullen over het aantal gevolgde lesdagen. Deze verklaring kunt u uploaden in het Cas systeem. Klik hier voor de schoolverklaring.

 

Nieuws

Artikel in Nieuwe oogst
Artikel in Nieuwe oogst
28-11-2018
Naar aanleiding van de webinar op 20 november met onze Adviseur Arbeidsmarkt Marjolein van Dam, verscheen het artikel 'Creativiteit helpt bij werving' in de nieuwe oogst. Lees het artikel!

Recente tweets