•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Nieuwe campagne Leiding geven in de 21ste eeuw

Nieuwe campagne Leiding geven in de 21ste eeuw

Nieuwe campagne Leiding geven in de 21ste eeuw

De invulling van arbeid is aan het veranderen. De nadruk komt steeds meer te liggen op kennisuitwisseling, samenwerken en co-creatie. Hier zijn andere skills voor nodig zoals zelfsturing en sociale vaardigheden. De eerste experimenten met zelfsturende teams in de tuinbouw vinden al plaats. Daardoor zijn ook andere leiders nodig; leiders die gericht zijn op de ontwikkeling van de medewerker. Alleen competenties aandragen via cursorisch onderwijs volstaat niet meer. De medewerker ontwikkelen in zijn rijke leeromgeving:  de eigen organisatie heeft de toekomst. Daarom wordt “Leidinggeven geven in de 21ste eeuw” onze nieuwe campagne.

Recente tweets