Loopbaanvoucher: Vraag & Antwoord

01 - Wat is een Loopbaanvoucher?
De Loopbaanvoucher is een waarde cheque van € 750,= die de werknemer kan inzetten voor loopbaancoaching. De afspraak voor de loopbaanvoucher is afkomstig uit de cao glastuinbouw.

 

02 - Waarom een loopbaanvoucher?
Werkgevers in de glastuinbouw hebben goede vakmensen nodig in hun organisatie, er is steeds meer expertise vereist. Bedrijven worden groter en complexer. Met de loopbaanvoucher kan de medewerker ondersteuning krijgen om te kijken of ‘doorgroeien’ een optie is of dat hij/zij zich beter kan gaan specialiseren. Maar ook wordt bekeken  wat nodig is om bij te blijven of zijn/haar inzetbaarheid te vergroten. Niks doen kan leiden tot kwalificatieveroudering. Op de langere termijn kan dit mogelijk vervelende situaties opleveren zoals werkstress en ziekteverzuim. De medewerker kan een ‘outsider’ worden op de arbeidsmarkt. Het doel van de loopbaanvoucher is medewerkers te stimuleren de regie te laten nemen in hun eigen loopbaan en daardoor wendbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

 

03 - Wie betaalt de loopbaanvoucher?
De loopbaanvoucher wordt gefinancierd door het Colland Arbeidsmarktfonds en door het Europees Sociaal Fonds.

                                                                       

04 - Aan welke voorwaarden moet je voldoen om een Loopbaanvoucher aan te vragen?
De loopbaanvoucher is beschikbaar voor werknemers die in dienst zijn bij een glastuinbouwbedrijf en vallen onder de cao glastuinbouw.

 

05 - Wat krijg je voor de loopbaanvoucher?
Met de loopbaanvoucher kan de medewerker gratis een kort loopbaantraject volgen. De loopbaancoach stelt vooral vragen om de medewerker verder te helpen in zijn loopbaan. Na een loopbaangesprek ontdekt de medewerker waar hij/zij goed in is, wat hij/zij interessant vindt om te doen, en/of wat nodig is om vervolgstappen te maken.

 

06 - Voor wie is een loopbaanvoucher interessant?
Voor een werknemer:

 • Die zich wil ontwikkelen.
 • Die een opleiding wil volgen.
 • Die wil weten welke baan past bij mij.
 • Die wil doorgroeien.
 • Die meer uitdaging wil.
 • Die wat anders wil.
 • Waarvan het werk fysiek te zwaar wordt.
 • Die vast loopt vast in zijn baan.

 

07 - Wat levert de loopbaanvoucher op voor de werkgever?
Tijdens een loopbaanbegeleidingstraject komen medewerkers te weten wie ze zijn, wat ze te bieden hebben en wat ze willen bereiken.

 1. Als een werknemer weet wat hij wil dan kan je als werkgever ook beter bekijken of dit te koppelen is aan de mogelijkheden binnen de organisatie.
 2. De werknemer ontdekt zelf wat er nodig is om zichzelf verder te ontwikkelen en is daarna ook gemotiveerder om met deze punten aan de slag te gaan.
 3. Onderzoek wijst uit dat de tevredenheid over de arbeidssituatie na het volgen van loopbaanbegeleiding stijgt, zelfs als de arbeidssituatie ongewijzigd blijft.
 4. Werknemers die aan de slag gaan met hun loopbaan komen zelf sneller tot een actieplan om onbevredigende werksituaties bij te sturen.
 5. Medewerkers voelen zich dankzij loopbaanbegeleiding gesteund in hun ontwikkeling. Dat versterkt hun motivatie en de band met het bedrijf.

 

08 - Uit welke loopbaanadvies bureaus kun je kiezen?
Kas groeit biedt de mogelijkheid de loopbaanvoucher bij één van de onderstaande partijen in te leveren. Alle partijen hebben ieder een eigen manier van loopbaancoaching.  

 

SWA HR diensten: We helpen je om inzicht te krijgen in je kwaliteiten en geven advies hoe je hiermee nieuwe stappen zet in je loopbaan. Je krijgt antwoorden op vragen als: ‘Zit ik nog op de goede plek?’, ‘Hoe haal ik meer uit mijn werk?’ en ‘Wat zijn mijn sterke punten?’. SWA HR diensten biedt drie mogelijkheden van loopbaancoaching aan. Daaruit kun je een keuze maken. 

James: Een loopbaanscan is een kort loopbaantraject, gericht op het onderzoek naar wie je bent, wat je kunt, wat je wilt, en in hoeverre je huidige baan daarbij aansluit. Het traject bestaat uit 2 of 3 gesprekken en vaak zetten we hierbij ook een (digitaal) loopbaaninstrument in. Na afloop weet je over welke competenties en kwaliteiten je beschikt en wat belangrijk vind in je werk.

Matchcare: De glastuinbouw is in beweging en dit zorgt ervoor dat het werk flink verandert. Hoe zorg je dat je daar op voorbereid bent? Zorg dat je mee kunt veranderen met de ontwikkelingen in de tuinbouw en dat je goed blijft in je werk. Om dat te bereiken heeft Matchcare het LoopbaanVoucher-programma.

 

09 - Hoe duur is de loopbaavoucher?
De loopbaanvoucher is gratis. Wel moet je voor de start van het traject een recente loonstrook inleveren. 

 

10 - Hoe vraag je de loopbaanvoucher aan?
De werknemer vraagt de voucher aan op de website bij Kas groeit. Via deze link: aanmelden. Kiest het loopbaanadviesbureau van zijn of haar keuze en levert een recente loonstrook in.

 

11 - Hoe verloopt de procedure als je de loopbaanvoucher aanvraagt?
Als de aanvraag binnen is informeert Kas groeit het loopbaanadviesbureau. Het loopbaanadviesbureau neemt binnen een week contact op met de werknemer voor een intake. Na de intake start het loopbaanadviestraject. Na afloop van het traject neemt Kas groeit contact op met de medewerker om het loopbaanadviestraject te evalueren.


 

Heb je nog een andere vraag?

Stel je vraag dan hier:
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
* Verplichte velden

Nieuws

Workshop ‘Leren op de werkvloer’ Luttelgeest
Workshop ‘Leren op de werkvloer’ Luttelgeest
21-02-2019
Donderdag 14 februari jl. werd de laatste workshop “Leren op de werkvloer” in Luttelgeest georganiseerd.

Recente tweets