Kwaliteitsbewaking

De kwaliteitsbewaking bestaat uit drie onderdelen:

 • Een jaarlijkse rapportage van de opleider over de tevredenheid van deelnemers.
 • Een jaarlijkse rapportage van de scholingsconsulent over de tevredenheid van ondernemers over de opleiders, opleidingen en cursussen.
 • Een jaarlijkse evaluatie van de opleider door de branche.

 

De opleider rapporteert jaarlijks over de volgende items op basis van de door de deelnemers ingevulde evaluaties over hun tevredenheid:

 • In hoeverre de leerdoelstellingen van de deelnemers zijn gerealiseerd.
 • In hoeverre de docent/trainer het programma heeft aangepast aan de leerdoelstellingen van de deelnemers.
 • In hoeverre de opleiding/cursus is gegeven door deskundige docenten en trainers die bekend zijn met de werkpraktijk van de deelnemers.
 • In hoeverre de planning en tijden van de opleiding of cursus aansloten aan bij de werkpraktijk van de deelnemers.
 • In hoeverre de opleidingslocatie passend is voor de deelnemers.

 

De opleidingsmanagers rapporteren jaarlijks over de tevredenheid bij ondernemers:

 • In hoeverre zijn de leerdoelstellingen van de medewerkers gerealiseerd.
 • In hoeverre de opleiding of cursus is gegeven door deskundige docenten en trainers die bekend zijn met de werkpraktijk van de medewerkers.
 • In hoeverre de planning en tijden van de opleidingen en cursussen sluiten aan bij de werkpraktijk van de medewerkers.

 

Vanuit Kas groeit worden de opleiders jaarlijkse geëvalueerd op de volgende punten: 

 • De mate waarin in de praktijk voldaan wordt aan de selectiecriteria
 • De uitkomsten van de evaluaties onder deelnemers en ondernemers
 • De mate waarin opleidingen en cursussen doorgang vinden.
 • De mate waarin de opleider samenwerkt met de overige erkende opleiders, onder andere de mate waarin de opleider bij onvoldoende aanmeldingen in overleg treedt met andere erkende opleiders om groepen samen te voegen teneinde een opleiding of cursus toch door te laten gaan.

Nieuws

Blog: Noordoostpolder
Blog: Noordoostpolder
15-02-2019
Een weblog van Frank van Baarle. Hij is adviseur arbeidsmarkt bij Kasgroeit. Van Baarle schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen. ‘I wanna give, I wanna live.

Recente tweets