Branche erkenning

Kasgroeit onderneemt verschillende activiteiten om de ontwikkeling van medewerkers en ondernemers te stimuleren en faciliteren. Een onderdeel hiervan is het advies bij de selectie van opleidingen en cursussen. Als instrument wordt hiervoor de Ontwikkelscan gebruikt. Een groot aantal van de opleidingen en cursussen uit de ontwikkelscan zijn branche-erkend gecertificeerd. Kasgroeit heeft hiervoor een kwaliteitsstandaard ontwikkeld. Deze biedt ondernemers en werknemers de garantie dat de opleiding of cursus van goede kwaliteit is.

 

Een opleider, opleiding en cursus dient te voldoen aan onderstaande criteria om voor een branche-erkenning in aanmerking te komen:

Organisatie van de opleider

De opleider is bereid tot samenwerking met andere erkende opleiders m.b.t. het inhoudelijk op elkaar afstemmen van cursussen en opleidingen en het eventueel combineren van groepen. Deelnemers kunnen op basis van de uitkomsten van de ontwikkelscan ervoor kiezen alleen dat onderdeel te volgen dat aansluit bij hun ontwikkelvraag.

 • De opleider beschikt over een methode om de tevredenheid van deelnemers aan de opleidingen en cursussen te meten. Hierin worden onderwerpen opgenomen ten behoeve van de kwaliteitsbewaking vanuit de branche.
 • De opleider beschikt over een klachtenprocedure.
 • De opleider rapporteert jaarlijks aan Kas groeit over het aantal ingediende klachten en de afhandeling ervan.

Inhoud van de opleiding of cursus

 • De opleiding of cursus is inhoudelijk gerelateerd aan één of meerdere functies en bijbehorende gedragskenmerken in de Ontwikkelscan.
 • De docenten en trainers inventariseren de specifieke leerdoelen van de deelnemers en passen het programma waar mogelijk daarop aan.
 • De opleiding of cursus wordt afgesloten met een certificaat met een beschrijving van de inhoud van de opleiding of cursus (behandelde onderwerpen) en de functie(s) waarvoor de branche-erkenning geldt.

Aanpak van de opleiding of cursus

 • De opleiding of cursus wordt gegeven door deskundige docenten en trainers die bekend zijn met de werkpraktijk van de deelnemers.
 • Er is aangegeven wat het minimale en maximale aantal deelnemers voor de opleiding of cursus is.
 • Planning en tijden van de opleiding of cursus sluiten aan bij de werkpraktijk van de deelnemers.

Welke voordelen heeft dit voor u als werkgever?

 • De kans dat een opleiding of cursus doorgaat is groter doordat verschillende opleiders hun krachten bundelen.
 • Het maakt niet meer uit of een medewerker een opleiding of cursus in het noorden van het land heeft gevolgd, of in het westen.
 • De opleidingen en cursussen sluiten beter aan bij uw vraag, zowel wat inhoud betreft als op het gebied van de randvoorwaarden. Opleidingen en cursussen worden zo goed mogelijk afgestemd op de werktijden van werknemers.
 • Kortom; u bent verzekert van kwalitatief hoogwaardige opleidingen en cursussen.

 

Nieuws

Workshop ‘Leren op de werkvloer’ Luttelgeest
Workshop ‘Leren op de werkvloer’ Luttelgeest
21-02-2019
Donderdag 14 februari jl. werd de laatste workshop “Leren op de werkvloer” in Luttelgeest georganiseerd.

Recente tweets