•  
  • Home
  • |
  • Kasgroeit

Over Kasgroeit

De adviesorganisatie voor toekomstige en huidige werknemers en werkgevers in de glastuinbouw.

Kasgroeit biedt:

  • Een overzicht van opleidingen in de glastuinbouw, op basis van een met de branche zelf ontwikkelde kwaliteitsstandaard. Daarmee is avondenlang zoeken op google naar een passende opleiding, zonder referenties, verleden tijd.
  • Het snel en betrouwbaar boven tafel krijgen van de ontwikkelvraag van een individuele medewerker met de Ontwikkelscan. Dit is een geautomatiseerde vragenlijst die een persoonlijk opleidingsadvies geeft. Dit instrument is ontworpen met een stuurgroep van bekende ondernemers op basis van CAO-functies uit de branche.
  • Advies en ondersteuning bij bedrijfsvraagstukken, waarbij scholing en ontwikkeling van personeel een oplossing is. Opleidingsmanagers vertalen een opleidingsvraag naar een passende oplossing in samenspraak met het bedrijf en de opleider. Zij ondersteunen bij het vinden en aanvragen van subsidies voor opleidingen en cursussen.

Lees ook de veelgestelde vragen over Kasgroeit.

Adviseurs Opleiding & Ontwikkeling 

Hier leest u wat de opleidingsmanagers kunnen betekenen voor werkgevers en voor werknemers.

Adviseurs Arbeidsmarkt

  • Frank van Baarle
  • Martijn van Velzen
  • Jos Klop
  • Marjolein van Dam

Initiatiefnemers

Kasgroeit is een initiatief van de sociale partners in de glastuinbouw. Vanuit de sectorcommissie glastuinbouw van het Fonds Colland Arbeidsmarkt vormen zij een paritaire begeleidingscommissie. Hierin hebben de volgende bestuurders zitting:

Het project wordt uitgevoerd door Arbeidsmarkt en Ontwikkeling Agrarische Sector BV in Woerden. 

Stuurgroep van ondernemers

Een van de succesfactoren van Kas groeit is de betrokkenheid van de ondernemers en de praktische en directe toepasbaarheid van hetgeen ontwikkeld wordt. Daarom heeft Kasgroeit een stuurgroep, een groep van ondernemers die vanuit de praktijk als klankbord fungeert met betrekking tot de inhoud en opzet van Kasgroeit. De stuurgroep bestaat uit:

Aanleiding

Binnen de glastuinbouw is het aantal bedrijven de afgelopen jaren bijna gehalveerd terwijl het aantal medewerkers nagenoeg gelijk gebleven is. De bedrijven worden groter en de functiedifferentiatie op de bedrijven is toegenomen. Deze trend zal de komende jaren doorzetten. De eisen die aan de medewerkers worden gesteld nemen hiermee toe. Het gewenste opleidingsniveau neemt toe en er wordt een groter beroep gedaan op specifieke vakkennis en managementvaardigheden. Vanuit de bedrijven en brancheorganisaties is daarom de vraag gesteld om invulling te geven aan het op een kwalitatief hoog niveau (bij)scholen en opleiden van medewerkers, leidinggevenden en ondernemers.

Visie

Vergrijzing en ontgroening in combinatie met teruglopende leerlingaantallen op MTuS opleidingen zullen de komende jaren zorgen voor tekorten aan gekwalificeerde medewerkers. Ontwikkeling van personeel in de glastuinbouw is daarom essentieel om op de wereldmarkt te kunnen blijven concurreren en kwalitatief hoogstaande producten te leveren. Voor een optimale investering in tijd en geld van de bedrijven dienen opleidingen vraag gestuurd te zijn.

Missie

Sparringpartner voor ondernemers in de glastuinbouw met personeel, waarbij continuïteit en groei van het bedrijf worden gekoppeld aan de ontwikkeling van medewerkers.

Leven lang leren

Kasgroeit biedt binnen de glastuinbouw een duurzame inbedding van een Leven lang Leren. Het doel is scholing- en ontwikkelingsvragen van bedrijven te stimuleren en het aanbod van opleiders hierop aan te laten sluiten. Daarmee is Kasgroeit de schakel tussen vraag en aanbod en het loket voor opleiding en scholing voor ondernemers en werknemers binnen de branche. Kas groeit is verbonden met diverse andere initiatieven en activiteiten in het kader van de Human Capital Agenda's voor Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Financiering

Kasgroeit wordt gefinancierd vanuit het Opleidings & Ontwikkelingsfonds (O&O fonds) voor de glastuinbouw, het fonds Colland Arbeidsmarkt.Nieuws

Gebrek aan personeel remt groei bedrijven
Gebrek aan personeel remt groei bedrijven
16-01-2019
Een weblog van Jolanda Rosloot geschreven voor Goedemorgen Sierteelt over hoe we moeten omgaan met het gebrek aan menskracht en personeel met specifieke vaardigheden.

Recente tweets